Arşı taşıyan melekler arasında, bildiğimiz dört büyük melek de var mıdır? Ayrıca bunlar gibi daha başka büyük melekler de var mıdır, varsa görevleri nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Arş-ı A’zam, ism-i a’zamın mazharı olduğundan, arşı taşıyan meleklerin havass-ı kerrûbiyyunun denilen ve mekândan münezzeh olan Cenab-ı Hakk’a (bu’diyetimiz noktasından) daha yakın büyük meleklerden olduğu muhakkaktır. Fakat kaynaklarda hamele-i arş meleklerinin dört büyük melekle alakasını anlatan bir bilgi bulamadık. Yalnız Erzurumlu İbrahîm Hakkı Hazretleri, hamele-i arş meleklerinden birisinin Hz. İsrafil olduğunu söylemektedir. (1)

Bazı rivayetlerde hamele-i arş diye ifade edilen bu dört meleğin insan, sevr, nesir (kartal) ve leys (esed=aslan) suretinde olduğu ifade edilmektedir. (2)

"Evet, bal arısının ve hayvanatın ilhamatından tut, tâ avam-ı nâsın ve havass-ı beşeriyenin ilhamatına kadar ve avam-ı melaikenin ilhamatından, tâ havass-ı kerrûbiyyunun ilhamatına kadar bütün ilhamat, bir nevi kelimat-ı Rabbaniyedir." (Mektubat)

Bu ifadeden de anlaşılıyor ki, havass-ı kerrûbiyyun veya melâike-i izam denilen sayısını Cenab-ı Allah'ın bileceği çok sayıda büyük melekler bulunmaktadır.

Dipnotlar

(1) bk. Marifetname, s .27, 1996, Alem Yayıncılık.
(2) bk. İbn-i Huzeyme/Tevhid/Bab-ı Zikrü’l-Ahbar’i-l-Me’sure/no:245; Beyhaki/El-esma ve’s-sıfat/ Bab-ı Mâ cae fî’l-Arşi ve’l-kürsi/no:817

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

[email protected]

Bu konu ile ilgili olarak  Abdulkadir Badıllı Abinin Risale i Nurun kudsi kaynakları kitabının 736. sayfasında gerekli kaynak bildirilmiş 
Buradan alıntı yapılarak konu zenginleştirilebilir
Saygılarımla.

Resim:
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...