"Hem üç şiddetli ihtiyaç ve meyl-i sefahet ve ölümü her vakit hatıra getiren kesretli hastalıklar ve dinsizlik cereyanlarının o medeniyetin içlerine yayılmasıyla intibaha gelip uyanmış beşerin..." Şiddetli üç ihtiyaç hakkında bilgi vererek açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Elhasıl: Medeniyet-i garbiye-i hâzıra, semavî dinleri tam dinlemediği için, beşeri hem fakir edip ihtiyacatı ziyadeleştirmiş. İktisat ve kanaat esasını bozup israf ve hırs ve tamahı ziyadeleştirmeye, zulüm ve harama yol açmış."

"Hem beşeri vesait-i sefahete teşvik etmekle, o biçare muhtaç beşeri tam tembelliğe atmış, sa'y ve amelin şevkini kırıyor. Hevesata, sefahete sevk edip ömrünü faydasız zayi ediyor."

"Hem o muhtaç ve tembelleşmiş beşeri, hasta etmiş. Su-i istimal ve israfatla yüz nevi hastalığın sirayetine, intişarına vesile olmuş."

"Hem üç şiddetli ihtiyaç ve meyl-i sefahet ve ölümü her vakit hatıra getiren kesretli hastalıklar ve dinsizlik cereyanlarının o medeniyetin içlerine yayılmasıyla intibaha gelip uyanmış beşerin gözü önünde ölümü idam-ı ebedî suretinde gösterip her vakit beşeri tehdit ediyor, bir nevi cehennem azâbı veriyor."(1)

Burada üç şiddetli ihtiyaçtan birisi; bu bozuk Avrupa medeniyetinin zaruri olmayan şeyleri, zaruri yaparak insanların ihtiyaçlarını çoğaltmasıdır. Bu çoğalmanın neticesinde, insanlar zaruri olmayan ihtiyaçlarını temin etmek için haram ve zulümlere giriyorlar.

İkincisi; bozuk Batı medeniyetinin, insanları ahlaksızlığa götüren araç ve vasıtalara teşvik etmesidir. İnsanları faydalı şeylere değil de ahlaksızlığa götüren vasıtalara teşvik etmesinden, insanların hem ömrü faydasız gidiyor, hem de çalışma şevki kırılıp tembelliğe itiliyor.

Üçüncüsü ise; ihtiyaç ve ahlaksızlıklardan meydana çıkan ruhi hastalıklar ve psikolojik davranış bozukluklarıdır. İnsanların böyle gereksiz israf ve tembellik saikası ile ömrü heba olup gidiyor, hem de ruhi bir çöküntü yaşıyor.

Bu üç şiddetli ihtiyaç, insanların dünyadan lezzet alıp zevk etmesine mani teşkil ediyor. Tek sermayesi dünya olan bu insanlar için, gerçekten acı bir tablo. Demek Avrupa medeniyeti insanlığa saadet değil azap üretiyor.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-II, 74. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

otkuri

Allah razi olsun

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yusuf123321

Soru ihtiyacın ne olduğudur. Mesela, batı medeniyetinin ahlaksızlığa götüren şeylere teşvik etmesi nin, insanın ihtiyacına ne alakası var? Bilakis, bunlar insanlar içim hastalıklardır. İhtiyaclar değil. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Her toplumsal hastalığın altında bir ihtiyaç yatmaktadır. Mesela fuhşiyatın altında şehvani ihtiyaçlar vardır bu ihtiyaçlar ya meşru yolla ya da haram yolla karşılanacak. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...