"Hem üç şiddetli ihtiyaç ve meyl-i sefahet ve ölümü her vakit hatıra getiren kesretli hastalıklar ve dinsizlik cereyanlarının o medeniyetin içlerine yayılmasıyla intibaha gelip uyanmış beşerin..." Şiddetli üç ihtiyaç hakkında bilgi vererek açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Elhasıl: Medeniyet-i garbiye-i hâzıra, semavî dinleri tam dinlemediği için, beşeri hem fakir edip ihtiyacatı ziyadeleştirmiş. İktisat ve kanaat esasını bozup israf ve hırs ve tamahı ziyadeleştirmeye, zulüm ve harama yol açmış."

"Hem beşeri vesait-i sefahete teşvik etmekle, o biçare muhtaç beşeri tam tembelliğe atmış, sa'y ve amelin şevkini kırıyor. Hevesata, sefahete sevk edip ömrünü faydasız zayi ediyor."

"Hem o muhtaç ve tembelleşmiş beşeri, hasta etmiş. Su-i istimal ve israfatla yüz nevi hastalığın sirayetine, intişarına vesile olmuş."

"Hem üç şiddetli ihtiyaç ve meyl-i sefahet ve ölümü her vakit hatıra getiren kesretli hastalıklar ve dinsizlik cereyanlarının o medeniyetin içlerine yayılmasıyla intibaha gelip uyanmış beşerin gözü önünde ölümü idam-ı ebedî suretinde gösterip her vakit beşeri tehdit ediyor, bir nevi cehennem azâbı veriyor."(1)

Burada üç şiddetli ihtiyaçtan birisi; Bu bozuk Avrupa medeniyetinin zaruri olmayan şeyleri, zaruri yaparak insanların ihtiyaçlarını çoğaltmasıdır. Bu çoğalmanın neticesinde, insanlar zaruri olmayan ihtiyaçlarını temin etmek için haram ve zulümlere giriyorlar. Bu sıkıntının halledilmesi insanlığı büyük bir tehlikeden kurtaracaktır.

İkincisi; Bozuk Batı medeniyetinin, insanları ahlaksızlığa götüren araç ve vasıtalara teşvik etmesidir. İnsanları faydalı şeylere değil de ahlaksızlığa götüren vasıtalara teşvik etmesinden, insanların hem ömrü faydasız gidiyor, hem de çalışma şevki kırılıp tembelliğe itiliyor. Aslında hayırlı şeyler için insanlığa hediye verilen bu vasıtaları, avrupa zihniyetli sefihler onları hayırsız ve günahlı şeylerde kullanmaya teşvik etmektedirler. Radyo, televizyon, internet v.s gibi. Bunun da bu aletleri doğru yerde kullanmakla insanlığı bu uçurumdan kurtarmaya vesile olacaktır.

Üçüncüsü ise; İhtiyaç, rahatlık ve ahlaksızlıklardan meydana çıkan ruhi ve bedeni hastalıklar ve psikolojik davranış bozukluklarıdır. İnsanların böyle gereksiz israf ve tembellik saikası ile ömrü heba olup gidiyor, hem de ruhi bir çöküntü yaşıyor. Bu mesele insanlığı büyük bir kaosa götürmeden insanlığın bu ihtiyacı karşılanmalı ve insanlık maddi manevi huzura kavuşturulmalıdır.

Bu üç şiddetli ihtiyaç, insanların dünyadan lezzet alıp zevk etmesine mani teşkil ediyor. Tek sermayesi dünya olan bu insanlar için, gerçekten acı bir tablo. Demek Avrupa medeniyeti insanlığa saadet değil azap üretiyor.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-II, 74. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

otkuri

Allah razi olsun

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...