"Kader-i İlâhî, onların o cinayetleri içinde, onlara bir manevî cehennem veriyor." Zalimler zulümlerinden zevk almıyorlar mı? Manevi cehennemi yaşıyorlar mı gerçekten?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zalimlerin ruh halinde sürekli bir korku, paranoya, endişe, kaygı, belirsizlik ve gelecek sıkıntısı olur ki, bu da hayatı zehir etmeye yeter de artar bile. Onlar dışarıya daima güçlü ve acımasız bir porte sunarlar, ama arka plan hiçte öyle değildir. Yani yeryüzünün en korkak ve en onursuz en kaygılı ve paranoya tipleri bu zalim ve diktatörlerdir.

Üstadımızın şu cümleleri meseleyi çok güzel özetlemektedir:

"Her bir zîhayat, senin şakirtlerin nazarında, zalimlerin hücumuna mâruz, miskin birer musibetzededirler. Dünya bir matemhane-i umumiyedir. Dünyadaki sadâlar ölümlerden, elemlerden gelen vâveylâlardır. Senden tam ders alan şakirdin, bir firavun olur. Fakat en hasis şeye ibadet eden ve menfaat gördüğü her şeyi kendine rab telâkki eden bir firavun-u zelildir."

"Hem senin şakirdin mütemerriddir. Fakat bir lezzeti için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerriddir. Hasis bir menfaat için şeytanın ayağını öper derecede alçaklık gösterir."

"Hem cebbardır. Fakat kalbinde bir nokta-i istinad bulamadığı için, zâtında gayet âciz bir cebbâr-ı hodfuruştur."

"O şakirdin gaye-i himmeti hevesât-ı nefsâniyeyi tatmin ve hamiyet ve fedakârlık perdesi altında kendi menfaat-i nefsini arayan ve hırs ve gururunu teskin etmeye çalışan bir dessastır. Nefsinden başka ciddî olarak hiçbir şeyi sevmiyor, her şeyi nefsine feda ediyor."(1)

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a, Beşinci Nota.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...