"O imtihan neticelerini, o tecrübenin neticelerini, o esma-i hüsnanın tecellilerinin hakikatlerini, o kalem-i kader mektubatının hakaikini, ..." Bu kısmı açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Onuncu Söz, Onuncu Hakikat’ın başında, “Bâb-ı Hikmet, İnâyet, Rahmet, Adâlettir. İsm-i Hakîm, Kerîm, Âdil, Rahîm’in cilvesidir.”(1) buyurulur.

Bu bahsin geniş izahı o derste mevcuttur. Burada Allah’ın hikmet ve inayetinin dünya imtihanının neticesiz kalmamasını gerektirdiğine bilhassa dikkat çekiliyor. Aksi halde, bu imtihana ve tecrübeye bir mana verilemez, her şey hikmetsiz olur. Nurlarda geçen şu cümle bu noktada çok ehemmiyetlidir:

"İşte, eğer saadet-i ebediye olmazsa, şu esaslı nizam, bir suret-i zaife-i vâhiyeden ibaret kalır.”(2)

Nizam için kullanılan bu ifadeler, hikmet ve inayet için de geçerlidir.

İsm-i Hakîm, Kerîm, Âdil, Rahîm’in hakikatleri de ancak âhiret yurdunun açılmasıyla tam olarak tahakkuk eder. Aksi halde, bu dünyada nice nimetlere ve ihsanlara mazhar olan ve bunların şükrünü yerine getirme noktasında bir imtihan geçiren insan, eğer ölümle hiçliğe atılırsa, bu inayet ve ihsanlar da neticesiz kalmış olur.

“Kalem-i kader mektubatı” olan bu âlem ve içindeki insanlar ve onların imtihan vesilesi olan hadiseler ahiret hayatında meyve verecekler ve mânalarını, bütün incelikleriyle, o âlemde sergileyeceklerdir. Aksi halde, çok manalı, fakat okuyucuları hiçliğe atılmış mektuplar gibi olurlar.

Dipnotlar:

1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Onuncu Hakikat.

2) bk. age., Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...