"Vakta ki meclis-i imtihan kapandı. Tecrübe vakti bitti. esmâ-i hüsnâ hükmünü icra etti. Kalem-i kader, mektubatını tamamıyla yazdı. Kudret, nukuş-u san’atını tekmil etti. Mevcudat, vezâifini ifa etti. Mahlûkat, hizmetlerini bitirdi." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kıyametin kopmasıyla dünya denilen imtihan meclisi kapanacak, yerini, sırayla kabir, mahşer, mizan ve son olarak cennet ve cehennem alacaktır.

Kıyametle insanların tecrübe vakti bitmiş olacağından, artık insan cüz’i iradesiyle, hayır olsun şer olsun, hiçbir şey yapamayacak, mahşere çıkıp hesap vermeyi bekleyecektir.

“Esmâ-i hüsnâ hükmünü icra etti.” cümlesi bu dünya hayatındaki esmâ tecellilerini ifade eder. Âhiret hayatında da İlâhî isimler ebediyen tecelliye devam edeceklerdir. Şu farkla ki, imtihan meydanındaki tecelliler başka, mükâfat ve ceza menzillerindeki tecelliler daha başka olacaktır.

“Kalem-i kader, mektubatını tamamıyla yazdı.” cümlesi de bir önceki gibi yine dünya hayatı için değerlendirilecektir. Her mahluk Allah’ın bir mektubudur ve O’nun takdir ettiği şekilde yazılır ve varlık sahasında boy gösterir. Bu mâna da cennette yine ebediyen tahakkuk edecektir. Bu cümlede geçen “tamamiyle” kelimesi insanların tabi tutuldukları farklı imtihanlarda kader kalemiyle yazılan mektupları ifade etmektedir. Kıyametin kopmasıyla bu mânadaki mektupların da yazılmaları tamamlanmış olacaktır.

“Kudret, nukuş-u san’atını tekmil etti. Mevcudat, vezâifini ifa etti. Mahlûkat, hizmetlerini bitirdi."(1) cümleleri insana da bakmakla birlikte, bütün varlıklardaki İlâhî sanatları ve icraatları içine almaktadır.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksad.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...