"Vakta ki meclis-i imtihan kapandı. Tecrübe vakti bitti. esmâ-i hüsnâ hükmünü icra etti. Kalem-i kader, mektubatını tamamıyla yazdı. Kudret, nukuş-u san’atını tekmil etti. Mevcudat, vezâifini ifa etti. Mahlûkat, hizmetlerini bitirdi." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Vakta ki meclisi imtihan kapandı. Tecrübe vakti bitti."

İmtihan meclisi dünya meydanıdır, kapanması ise kıyametin kopmasıdır. Tecrübe vaktinin bitmesi, dünya hayatının bitip âhiret hayatının başlamasıdır. Kıyametin kopmasıyla dünya denilen imtihan meclisi kapanacak, yerini, sırayla kabir, mahşer, mizan ve son olarak cennet ve cehennem alacaktır.

Kıyametle insanların tecrübe vakti bitmiş olacağından, artık insan cüz’î iradesiyle, hayır olsun şer olsun, hiçbir şey yapamayacak, mahşere çıkıp hesap vermeyi bekleyecektir.

"Esmâ-i Hüsnâ hükmünü icra etti."

Cümlesi bu dünya hayatındaki esmâ tecellilerini ifade eder. Âhiret hayatında da İlâhî isimler ebediyyen tecelliye devam edeceklerdir. Şu farkla ki, imtihan meydanındaki tecelliler başka, mükâfat ve ceza menzillerindeki tecelliler daha başka olacaktır.

"Kalem-i kader, mektubatını tamamıyla yazdı."

Cümlesi de bir önceki gibi yine dünya hayatı için değerlendirilecektir. Her mahlûk Allah’ın bir mektubudur; O’nun takdir ettiği şekilde yazılır ve varlık sahasında boy gösterir. Bu mâna da cennette yine ebediyen tahakkuk edecektir. Bu cümlede geçen “tamamiyle” kelimesi insanların tâbi tutuldukları farklı imtihanlarda kader kalemiyle yazılan mektupları ifade etmektedir. Kıyametin kopmasıyla bu mânadaki mektupların da yazılmaları tamamlanmış olacaktır.

"Kudret, nukuş-u san’atını tekmil etti. Mevcudat, vezâifini ifa etti. Mahlûkat, hizmetlerini bitirdi." cümleleriinsana da bakmakla birlikte, bütün varlıklardaki İlâhî sanatları ve icraatları içine almaktadır.

"Mevcudat, vezâifini ifa etti. Mahlûkat, hizmetlerini bitirdi. Her şey mânâsını ifade etti."

Bütün varlıklar vazifelerini ifa edip beka âlemine intikal etmişlerdir. Zaman denilen şeyde bu eşyaların sergilendiği bir filim şeridi gibidir.

"Dünya, âhiret fidanlarını yetiştirdi."

Dünya tarla âhiret ise mahsulün toplandığı bir ambar bir depo gibidir. Burada eker orada biçeriz...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...