"Şu zamanın nazarı, evvela ve bizzat saadet-i dünyeviyeye bakıyor…" Dünyevileşmekten maksat, hadisata ve meselelere his, heves ve nefis açısından yaklaşmak mıdır?

Soru Detayı

- Zira fennin, teknolojinin ve medeniyetin inkişafı, semavi hakikatlerin açılımı için bir anahtar olmuyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evet, dünyevileşmekten maksat, eşya ve hadiselere his, heves ve nefis açısından yaklaşmaktır. Yani dünya hayatı esas, ahiret ise tâlidir.

Önce dünya saadeti ve lezzetleri, sonra vakit kalırsa ya da dünyalığa engel değilse, ahiret hayatı gelir. Fikir ve gönül dünyası bu merkezde olan birisinin, dini tahlil ve terkipte ihatalı, idrakte sağlam ve istikametli olması pek mümkün değildir.

Medeniyet, fen, teknoloji gibi nimetler, dünyaya da ahirete de eşit mesafede olan vasıtalardır. Gönül dünyası dünya merkezli olan birisi, bu vasıtaları dünyaya sarf edip nefsi doğrultusunda kullanırken, gönül dünyası ahiret mihverli olan birisi de onları ahirete sarf edecektir.

Bu yüzden nimetleri düşmanlarımızın kucağına atıp (sanki onların öz malıymış gibi) bu nimetlerden kendimizi mahrum bırakmamız caiz değildir. Mesela, internet iman hakikatlerini dünyanın dört bir köşesine götürmede büyük bir nimettir, ama aynı internet günahların yayılmasında da kullanılabilir.

Önceliği dünya olanlar, bu nimetleri kötü yolda kullanıyorsa, önceliği ahiret olanlar da iyi yolda kullanabilir. Bu, iyi ile kötünün bir mücadelesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...