"Herkes kendi âleminde bir kumandan olduğundan, âlem-i asgarında cihad-ı ekber ile mükelleftir." İzah eder misiniz? Risaleleri büyük cihad olarak görebilir miyiz?

Soru Detayı

- Burada '' kendi aleminde...'' alemden kasıt nedir?
- Yani sadece 6.sözde bahsedilen, insana verilen cihazlar mıdır?
- Yoksa insana emanet edilen başta kendisi,sonra ailesi sonra mahallesi, yani sorumluluk taşıdığı tüm alan mıdır?
- 6.sözü hatta tüm risaleleri cihad-ı ekber olarak görebiliriz o zaman?
- Kumandan'dan kasıt burada nedir, nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Herkes kendi âleminde bir kumandan olduğundan, âlem-i asgarında cihad-ı ekber ile mükelleftir. Ve ahlâk-ı Ahmediye (aleyhissalâtü vesselâm) ile tahallûk ve sünnet-i Nebeviyeyi ihyâ ile muvazzaftır."(1)

Büyük cihat, insanın kendi nefsi ile olan mücadelesidir. Dolayısı ile alem-i asgar da insanın kendi nefsi ve iç alemi oluyor. Yani insan kendi aleminde savaşı kazanamaz ise, yani nefsini ıslah edemez ise aile, mahalle, şehir ve ülke gibi diğer dairelerde başarılı olamaz, demektir.

Cihat ve mücadele, merkezden muhite doğru seyrediyor. Merkez, insanın kendi nefsi ve iç alemidir. Bu alan en önemli en çetin ve en zor kısmıdır. İnsan burada başarı sağlayamazsa diğerlerinde hiç sağlayamaz. Mesela, kendi düzenli namaz kılamayan birisinin ailesine "Namaz kıl." demesi etkisiz ve boş bir dava olur.

Kumandan, insanın irade ve imanıdır. İrade ve iman güçlü olursa, onun emrinde olan diğer manevi cihaz ve duygular da o kadar itaatkar ve salih olur. İrade ve iman zayıfsa, diğer cihaz ve duygularda bir o kadar serkeş ve asi olur.

Bu konuda, yani insanın hükmünün sadece kendine geçtiğine ve sadece kendi aleminin kumandanı olduğuna dair çok ayetlerden bir numune;

"(Hz. Musa), ya Rabbi demişti, benim hükmüm ancak kendime, bir de kardeşime (Harun'a) geçiyor. Şu kötülük eden kavimle aramızı sen ayır." (Maide, 5/25)

Aslında insan sadece kendi aleminin kumandanıdır. Fakat burada Hz. Musa bu ifadeyi, Hz. Harun (a.s)'ın peygamber olması hasebiyle Allah namına O'na da sözünün geçeceğine dair bir beyandır. Zira dikkat edilirse, ümmetinden diğer fertler için böyle bir iddiada bulunmuyor.

Risale-i Nur direkt iman ve iradeyi güçlendirmeyi hedef aldığı için, Risale-i Nurlar ile meşgul olmak tam bir cihad-ı ekber oluyor.

(1) bk. Divan-ı Harbi Örfi, Yaşasın Şeriat-ı Ahmedî (asm).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...