"Hiçbir şeyin ademe gitmediği, ancak değişikliğe uğradığı ya da farklı alemlere gittiği hakikatı" ile "maddenin ezeli olmadığı" hakikatlarını nasıl birleştirebiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Madde ezelidir." demek, Allah’ı inkar etmek ile eşdeğer bir fikirdir. Bu hükmü birkaç madde ile izah edelim.

Birincisi, iki ezeli şey bir arada olmaz. Zira iki zıddın cemi muhaldir. Yani karanlık ile aydınlık aynı zamanda ve aynı mekanda beraber olamazlar. Ya karanlık vardır ya aydınlık vardır. Madde ezeli ise -haşa- Allah yoktur demektir. Zira maddenin ezeliyeti her yeri kuşatmış demek olup Allah’a bir varlık alanı bırakmaz. Ezeliyet mutlak ihata demek olup ikinci bir ezeliyete müsaade etmez. Şayet ikinci bir ezeliyete müsaade etse o zaman kendisi ezeli olamaz. Şayet Allah ezeli ise -ki öyledir- o zaman madde ezeli olamaz. Allah’ın ezeli sıfatı başka şeylerin ezeli olmasına müsaade etmez. Öyle ise madde hadistir, yani Allah’ın ezeli irade ve kudret sıfatının yaratması ile varlık sahasına çıkmış şeylerdir.

İkincisi, ebediyet kavramı Allah’ın ezeliyeti ile eşdeğerdir. Yani başlangıcı olmayan Allah’ın sonu da olmaz anlamına geliyor. Ama bu hüküm hadis, yani sonradan varlık kazanmış şeylerin ebedi olamayacağı anlamına gelmez. Allah dilerse sonradan yarattığı bir mahlukunu ebedi olarak yaşatabilir. Bu mana ezeliyet fikri ile çelişmiyor ki, maddenin ebedi olması, ezeli olmasını iktiza etsin. Yani madde hadis olduğu halde, Allah’ın irade ve kudreti ile ebedi olabilir. Maddenin ebedi olması için ezeli olması gerekmiyor.

İşte bütün mahlukatın yok olmaması ve farklı varlık boyutlarında varlığını ebedi bir şekilde devam ettirmesi ezeli olmasını ya da Allah’tan bağımsız olmasını iktiza etmiyor. Her bir eşya Allah’ın icadı ile yoktan var edilip, yine Allah’ın Kayyum ismi ile ebediyete mazhar olabilir, bunun ezeliyet ile bir alakası yoktur.

Bazıları maddenin ebediyetini ezeliyeti ile alakalı gördükleri için, yokluk manasını ancak maddenin ezeliyet fikri ile çözmeye çalışıyorlar. Yani maddeci felsefe maddenin ebedi olmasını ancak ezeli olması ile mümkün görüyor. Bu da inkar-ı Uluhiyeti netice veriyor.

Özetlemek gerekirse; maddeci felsefe maddenin şu anki varlık sebebini maddenin ezeliyetine irca ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...