"Hem, hiç maddîlerin, mümkünlerin, kesiflerin, kesirlerin, mukayyetlerin, mahdutların hassaları ve maddenin ve imkânın ve kesafetin ve kesretin ve takayyüdün ve mahdudiyetin..." devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem, hiç maddîlerin, mümkünlerin, kesiflerin, kesirlerin, mukayyetlerin, mahdutların hassaları ve maddenin ve imkânın ve kesafetin ve kesretin ve takayyüdün ve mahdudiyetin mahsus ve münhasır lâzımları olan tagayyür, tebeddül, tahayyüz ve tecezzî gibi emirler, maddeden mücerred ve Vâcibü’l-Vücud ve Nuru’l-Envar ve Vâhid-i Ehad ve kuyuddan münezzeh ve huduttan müberrâ ve kusurdan mukaddes ve noksandan muallâ bir Zât-ı Akdese lâhik olabilir mi? Acz hiç Ona yakışır mı? Kusur hiç Onun dâmen-i izzetine yanaşır mı?"

Tagayyür; gayrına dönüşmek, kendi mahiyetinden başka bir mahiyete girmek demektir. Yanan odunun ısı haline gelmesi bir tagayyürdür.

Tebeddül ise değişiklik demektir, yer değişimi gibi.

Tahayyüz; uzayda yer kaplamak, tecezzi ise cüzlere, kısımlara ayrılmak demektir. Bütün bunlar ancak maddî ve kesif eşya için söz konusu olabilir.

Allah Vacibü’l-vücuddur, yani varlığı zâtından olup ezelî ve ebedîdir, olmaması muhaldir. Bütün değişimler ancak mümkin varlıklar, yani mahlûkat için geçerlidir. Varlığı vacib olanın yok olması muhaldir. Mümkin ise varlığı da yokluğu da kabul edebilen demektir ve mümkin varlıklar değişime uğrayabilirler, ölümü tadabilir ve yok olabilirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...