"Hem, hiç maddilerin, mümkünlerin, kesiflerin, kesirlerin, mukayyetlerin, mahdutların hassaları ve maddenin ve imkânın ve kesafetin ve kesretin ve takayyüdün..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem, hiç maddilerin, mümkünlerin, kesiflerin, kesirlerin, mukayyetlerin, mahdutların hassaları ve maddenin ve imkânın ve kesafetin ve kesretin ve takayyüdün ve mahdudiyetin mahsus ve münhasır lazımları olan tagayyür, tebeddül, tahayyüz ve tecezzî gibi emirler, maddeden mücerred ve Vâcibü’l-Vücud ve Nuru’l-Envar ve Vâhid-i Ehad ve kuyuddan münezzeh ve huduttan müberra ve kusurdan mukaddes ve noksandan mualla bir Zât-ı Akdese lâhik olabilir mi? Acz hiç ona yakışır mı? Kusur hiç onun dâmen-i izzetine yanaşır mı?" (Sözler, Otuz İkinci Söz, İkinci Mevkıf.)

Tagayyür; gayrına dönüşmek, kendi mahiyetinden başka bir mahiyete girmek demektir. Yanan odunun ısı haline gelmesi bir tagayyürdür.

Tebeddül ise değişiklik demektir, yer değişimi gibi.

Tahayyüz; uzayda yer kaplamak, tecezzi ise cüzlere, kısımlara ayrılmak demektir. Bütün bunlar ancak maddî ve kesif eşya için söz konusu olabilir.

Allah vacibü’l-vücuddur, yani varlığı zatından olup ezelî ve ebedîdir, olmaması muhaldir. Bütün değişimler ancak mümkün varlıklar, yani mahlukat için geçerlidir. Varlığı vacip olanın yok olması muhaldir. Mümkün ise varlığı da yokluğu da kabul edebilen demektir ve mümkün varlıklar değişime uğrayabilirler, ölümü tadabilir ve yok olabilirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...