"Cenâb-ı Hak, hususî eserlerine menşe ve kendisine lâyık kemâlâtına mehaz olmak üzere her ferde ve her nev’e has ve müstakil bir vücut vermiştir. Ezel cihetine sonsuz olarak uzanıp giden hiçbir nevi yoktur..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Cenâb-ı Hak, hususî eserlerine menşe ve kendisine lâyık kemâlâtına mehaz olmak üzere her ferde ve her nev’e has ve müstakil bir vücut vermiştir. Ezel cihetine sonsuz olarak uzanıp giden hiçbir nevi yoktur. Çünkü bütün envâ, imkândan vücub dairesine çıkmamışlardır. Ve teselsülün de bâtıl olduğu meydandadır. Ve âlemde görünen şu tagayyür ve tebeddül ile bir kısım eşyanın hudûsu, yani yeni vücuda geldiği de gözle görünüyor. Bir kısmının da hudûsu, zaruret-i akliye ile sabittir. Demek, hiçbir şeyin ezeliyeti cihetine gidilemez."(1)

Hiçbir canlı türü diğer türün kopyası, birebir aynası olmayıp kendine has bir kimliğe ve mahiyete sahiptir. Allah, her türü ve bu tür içindeki her bir ferdi özel, seçkin ve mümtaz bir şekilde yaratmıştır. Böyle yaratmasının en büyük hikmeti ise, isim ve sıfatlarına tam bir ayna, güzel bir takvim olabilmesi içindir.

Özellikle de insan türünde her bir insan, insanlık değerinde ve genişliğinde özel ve seçkin bir şekilde yaratılmıştır. Bu yüzdendir ki her bir insanın siması, sesi, kokusu, göz retinası, teri, parmak izi, genetik şifresi vesaire diğer insanlardan farklı ve mümtazdır. Ve bütün bu özel vasıflar yoktan var edilmişlerdir. Diğer türlerden ve fertlerden irsiyet ile gelmemiştirler.

Canlı türleri ve bu türlere ait her bir ferdin seçkin, özel, farklı bir şekilde ve özellikte yaratılması, evrim teorisinin temel tezi olan türlerin geçişkenliği ve evrilmesi fikrini cerh edip çürütüyor. Hiçbir tür imkan dairesinden çıkıp vücub dairesine geçemez. Yani hiçbir tür ya da fert hadis (başlangıcı olmak) olmaktan çıkıp ezeliyet (başlangıcı olmamak) özelliğini kazanamaz. Hepsinin bir başlangıcı bir atası bir Âdem babası vardır. Âdem babaları da ezeli ve ebedi olan Allah tarafından yoktan var edilmişlerdir.

Materyalist felsefe, yaratılış ilkesini kabul etmemek için türlere ezeliyet veriyor. Yani "Her bir tür ezeli bir silsile halinde birbirinden türemişlerdir." diyorlar ki, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, türlerin harika imtiyaz ve vasıfları bu tezi yalanlamaktadır.

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi, 21-22. Ayetlerin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...