"Hissiyat-ı ulviyeyi taşıyan ve mehasin-i ahlakiyeye perestiş eden ve şems-i Nübüvvetin ziya-i sohbetiyle nurlanan sahabeler, o derece çirkin ve sukûta,.." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu cümleler sahabenin ahlak ve mizaç yapısını anlatıyor.

Sahabeler güzel ile çirkin, iyi ile kötü, iman ile küfür, yüksek ile alçak, doğruluk ile yalan arasındaki farkı en iyi gören insanlardır. Aynı zamanda Peygamberimiz (asm)'in eşsiz ve yüksek sohbeti ile terbiye olmuşlardır.

Sahabeler bütün âli sıfatları, bütün güzel hasletleri şahsında en mükemmel bir şekilde yaşayan Hazret-i Peygamber (asm)'den ders almışlardır. Peygamber Efendimiz (asm) imanı, iyiliği, güzelliği, ahlakı, doğruluğu, hiç kimsenin gösteremeyeceği bir üstünlükte temsil ettiği için, sahabeler bu sıfatlara meftun ve müptela olmuşlar ve onu taklit ve tatbik için canlarından ve mallarından dahi vazgeçecek bir vaziyete gelmişlerdir.

Bütün kötü fiillerin her türlüsünü bütün çirkinliği ile cahiliye döneminde gördükleri için, bu sıfatlara karşı, fıtratlarında şiddetli bir nefret ve kaçınmak hissiyatı teşekkül etmiştir.

Sahabeler yalana ve çirkin işlere asla tenezzül etmeyecek derecede yüksek ve erişilmez bir ahlaka ulaşmışlardır. Bu yüzden bütün âlimler, sahabeler için "ehl-i adalet" demişlerdir. Yani asla ve kat’a yalan söylemeyecekleri hususunda fikir birliği etmişlerdir. Onun için sahabelerin din hususundaki kaynaklıkları ve delil oluşları katidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...