Altıncı Mani

İçerikler


  1. "Selef-i Salihinin müçtehidin-i izâmı, asr-ı nur ve asr-ı hakikat olan asr-ı sahabeye yakın olduklarından, safi bir nur alıp halis bir içtihad edebilirler." Kaynağa olan uzaklık ve yakınlığın tesirini misallerle açar mısınız?

  2. "Sahabeler umumen adildirler, doğru söylerler." cümlesinde doğru söylemeleri anlaşılıyor, adil olmalarını açar mısınız?

  3. "Sahabeler ekseriyet-i mutlaka itibarıyla hakka âşık, sıdka müştak, adalete hahişgerdir." Tamamı öyle değil mi, izahı nasıldır?

  4. Sahabe zamanında; yalan ile doğrunun arasındaki mesafe, arştan ferşe kadar açılmış deniliyor. Sahabelerin sıdkı, adil olmaları konularını açar mısınız?

  5. Sahabelerin de bizim gibi insan olduklarını iddia ederek haddini aşanlar var. Onları susturacak, tehlikelerinden sakındıracak çarpıcı misallerle bilgi verir misiniz?

  6. "İşte, hissiyat-ı ulviyeyi taşıyan ve mehasin-i ahlakiyeye perestiş eden ve şems-i Nübüvvetin ziya-i sohbetiyle nurlanan sahabeler, o derece çirkin ve sukûta sebep,.." diye devam eden cümlelerin izahını yapar mısınız?

  7. "Küfürden çekindikleri gibi, küfrün arkadaşı olan kizbden çekinmeleri..." Küfrün arkadaşı olan kizb ifadesini nasıl anlamalıyız?

  8. "Hâlbuki şu zamanda, kizb ve sıdkın ortasındaki mesafe o kadar kısalmış ki, âdeta omuz omuza vermişler..." Devamıyla izah eder misiniz?

  9. Yalan ile doğrunun arasındaki mesafe kalkmış, âdeta omuz omuza vermiş. Bu zamanın insanı ile sahabeler kıyaslanabilir mi?

  10. "Hatta, siyaset propagandası vasıtasıyla yalancılık, doğruluğa tercih ediliyor. İşte, en çirkin şey, en güzel şeylerle beraber bir dükkânda, bir fiyatla satılsa,.." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...