Block title
Block content

Altıncı Mani

İçerikler

  1. "Evet, sahâbeler ekseriyet-i mutlaka itibarıyla hakka âşık, sıdka müştak, adalete hâhişgerdirler." Sahâbelerin tamamı öyle değiller mi, izah eder misiniz?

  2. "Sahabeler umumen âdildirler, doğru söylerler." cümlesinde doğru söylemeleri anlaşılıyor, adil olmalarını açar mısınız?

  3. "Selef-i Salihînin müçtehidîn-i izâmı, asr-ı nur ve asr-ı hakikat olan asr-ı sahabeye yakın olduklarından, sâfi bir nur alıp hâlis bir içtihad edebilirler. Şu zamanın ehl-i içtihadı..." Kaynağa olan uzaklık ve yakınlığın tesirini örneklerle açar mısınız?

  4. "Zamanımızda; yalan ile doğrunun arasındaki mesafe kalkmış, âdeta omuz omuza vermiş." deniliyor. Bu zamanın insanı ile sahabeler kıyaslanabilir mi?

  5. Sahabe zamanında; yalan ile doğrunun arasındaki mesafe, arştan ferşe kadar açılmış deniliyor. Sahabelerin sıdkı, adil olmaları konularını açar mısınız?

  6. Sahabelerin de bizim gibi insan olduklarını iddia ederek haddini aşanlar var. Onları susturacak, tehlikelerinden sakındıracak çarpıcı örneklerle bilgi verir misiniz?

  7. "Hattâ, siyaset propagandası vasıtasıyla yalancılık, doğruluğa tercih ediliyor. İşte, en çirkin şey, en güzel şeylerle beraber bir dükkânda, bir fiyatla satılsa, elbette pek âli olan ve hakikat cevherine giden sıdk ve hak pırlantası,.." Açıklar mısınız?

  8. "İşte, hissiyât-ı ulviyeyi taşıyan ve mehâsin-i ahlâkiyeye perestiş eden ve şems-i Nübüvvetin ziyâ-i sohbetiyle nurlanan Sahabeler, o derece çirkin ve sukûta sebep,.." diye devam eden cümlelerin izahını yapar mısınız?

  9. "Müseylime’nin maskara-âlûd muzahrafat dükkânındaki kizbe, ihtiyarıyla ellerini uzatmamak; ve küfürden çekindikleri gibi, küfrün arkadaşı olan kizbden çekinmeleri..." Küfrün arkadaşı olan kizb ifadesini nasıl anlamalıyız?

Yükleniyor...