Sahabelerin de bizim gibi insan olduklarını iddia ederek haddini aşanlar var. Onları susturacak, tehlikelerinden sakındıracak çarpıcı misallerle bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sıradan basit bir insanın, "Ben de fizik ilminde Newton gibiyim.", demesi nasıl bir ukalalık ise, bu gibi kimselerin kendilerini sahabe ile mukayese etmesi de bir haddini bilmezliktir.

Burada yapılan kıyas, temel insani kıymetler nokta-i nazarından değil fazilet, takva ve iman bakımındandır. Mesela, sıradan bir kimse insani kıymetler açısından Newton’dan daha iyi bir insan olabilir, ama fizik ilminde ondan iyi olması mümkün değildir.

Sahabeler beşer üstü bir varlık değildir, ama Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'in terbiyesinden kaynaklanan iman, fazilet ve takva yönlerinde bir üstünlükleri vardır ve bunu kimse inkâr edemez. Onlar da insandır, ama iman, takva ve salih amel yönünden çok keyfiyetli insanlardır.

Efendimiz (asm)’e "İnsanların en hayırlıları kimlerdir?" diye sorulduğunda,

“Benim içinde bulunduğum asrın insanları (ashâbım)dır. Sonra ikinci, sonra üçüncü asrın insanlarıdır.” buyurmuştur.(1)

“Ashabıma dil uzatmayın. Sizden biriniz Uhud dağı kadar altın tasadduk etseniz yine de onlardan birinin bir müd / iki avuç kadar harcamasına sevapça ulaşamazsınız.”(2)

Sahabîler, insanlık âlemi için numune bir nesil olmuşlardır. İnsanlık tarihi içinde (nebiler ve resûller dışında) en hayırlı nesil sahabîlerdir.(3)

Dipnotlar:

1) bk. Buhârî, Fedâilu’s-Sahâbe, 1.
2) bk. Buhârî, Fedâilu’s-Sahâbe, 4.
3) bk. Buhârî, Şehâdet, 9.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...