Hizmet içinde müsbet rekabet mümkün müdür? Menfi bir hâl almaya başladıysa nasıl izale edilir? Netice mutlaka ayrılmak mı olur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Farklı cemaatlar arasında müsbet rekabet olduğu gibi, fertler arasında da rekabet mümkündür. Ancak bu rekabet sadece ve sadece hizmetin inkişafı ve Allah'ın rızasını kazanmak amaçlı olmalıdır. Ayetin ifadesi ile; "Onlar takva ve iyilikte yarışırlar" anlamında olmalıdır. Yoksa ayrılık ve parçalamayı netice veren rekabetler menfi rekabete girmektedir. "Falan cemaat hizmet ediyorsa, ben de hizmet etmeliyim." şeklindeki bir yaklaşım ile, "Biz çok hizmet edelim de şu cemaati veya şu abiyi geçelim, onlardan daha fazla göze batalım." şeklindeki bir düşüncenin müsbet rekabet ile hiç ilgi birsi yoktur.

Bu konu için Yirminci Lem'a'yı okumakta fayda fardı. Bu risalede geçen aşağıdaki bazı ifadelere bakalım:

"Ehl-i hak ve hakikatin ihtilâf ve rekabetleri kıskançlıktan ve hırs-ı dünyadan gelmediği gibi, ehl-i dünyanın ve ehl-i gafletin ittifakları dahi civanmertlikten ve ulüvv-ü cenaptan değildir. Belki ehl-i hakikat, hakikatten gelen ulüvv-ü cenap ve ulüvv-ü himmet ve tarik-i hakta memdûh olan müsabakayı tam muhafaza edemediklerinden ve nâehillerin girmesi yüzünden bir derece sû-i istimal ettiklerinden, rekabetkârâne ihtilâfa düşüp hem kendine, hem cemaat-i İslâmiyeye ehemmiyetli zarar olmuş."(1)

(1) bk. Lem'alar, Yirminci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...