"Ehl-i hakkın ihtilafı himmetsizlikten ve aşağılıktan ve ehl-i dalaletin ittifakı ulüvv-ü himmetten değildir. Belki ehl-i hidayetin ihtilafı, ulüvv-ü himmetin sû'-i istimalinden ve ehl-i dalaletin ittifakı, himmetsizlikten gelen za'f ve aczdendir." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ehl-i hakkın ihtilafı, himmetsizlikten ve aşağılıktan ve ehl-i dalaletin ittifakı, ulüvv-ü himmetten değildir.”(1)

Himmet, hakkın yükselmesi için gayret ve çaba sarf etmek anlamındadır. Müslümanlar uyuşukluk, gayretsizlik ve himmetsizlikten ihtilafa düşmedikleri gibi, ehli dalalet de gayret ve himmetlerinden dolayı ittifak içinde değildirler.

"Belki ehl-i hidayetin ihtilafı, ulüvv-ü himmetin sû'-i istimalinden ve ehl-i dalaletin ittifakı, himmetsizlikten gelen za'f ve aczdendir."(2)

Kâfirler, çok kuvvetli ve izzetli oldukları için ittifak ediyor değildirler. Müslümanlar da -haşa- zayıf ve aşağılık oldukları için ihtilafa düşüyor değiller. Kâfirlerin ittifakı zaaf ve acizlikten, Müslümanların ihtilafı ise imandan gelen kuvvet ve izzetten dolayıdır.

Müslümanlar şöyle düşünüyor: Benim arkamda kainatın Rabbi olan Allah var, benim kimseye eyvallahım olmaz. Bu düşünce kısmen doğru, ama âdetullah gereği insan sosyal bir varlıktır, kuvvetli imanın yanında insani dayanışma da gerekiyor. "Allah bana yeter." deyip kardeşlerinin yardım ve himmetini geri çevirmek hatalı bir bakış açısıdır.

Kâfirlerin ruh hali ise; kalbinde ve ruhunda kuvvetli bir iman olmadığı için, bu boşluğu insani dayanışma ile doldurmaya çalışıyor. Ve bunun ücretini de peşinen bu dünyada alıyor. Çünkü âdetullah gereği insan sosyal bir varlıktır, dayanışma ise sosyal bir sünnetullahtır...

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Yirminci Lem'a.
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...