Hizmetlerimizin sevabı, biz ahirete gittikten sonra da devam edecek mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yapılan hizmetler burada sadaka-i cariye hükmüne geçtiği için, hizmetinden dolayı hep sevap kazanacaktır. Bu kaide sadece Nur talebeleri için geçerli değildir; dine hizmet eden herkes için geçerli bir durumdur. Bu mana Yirmi Birinci Lem'a'da şöyle izah edilmektedir:

"HAŞİYE: Evet, sırr-ı ihlâs ile samimî tesanüd ve ittihad, hadsiz menfaate medar olduğu gibi, korkulara, hattâ ölüme karşı en mühim bir siper, bir nokta-i istinaddır. Çünkü ölüm gelse, bir ruhu alır. Sırr-ı uhuvvet-i hakikiye ile, rıza-yı İlâhî yolunda, âhirete müteallik işlerde kardeşleri adedince ruhları olduğundan, biri ölse, 'Diğer ruhlarım sağlam kalsınlar. Zira o ruhlar her vakit sevapları bana kazandırmakla mânevî bir hayatı idame ettiklerinden, ben ölmüyorum.' diyerek, ölümü gülerek karşılar. Ve 'O ruhlar vasıtasıyla sevap cihetinde yaşıyorum, yalnız günah cihetinde ölüyorum.' der, rahatla yatar."(1)

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...