"Sırr-ı ihlâs ile samimî tesanüd ve ittihad, hadsiz menfaate medar olduğu gibi, korkulara, hattâ ölüme karşı en mühim bir siper, bir nokta-i istinaddır." Haşiyeyi izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, sırr-ı ihlâs ile samimî tesanüd ve ittihad, hadsiz menfaate medar olduğu gibi, korkulara, hattâ ölüme karşı en mühim bir siper, bir nokta-i istinaddır. Çünkü ölüm gelse, bir ruhu alır. Sırr-ı uhuvvet-i hakikiye ile, rıza-yı İlâhî yolunda, âhirete müteallik işlerde kardeşleri adedince ruhları olduğundan, biri ölse, 'Diğer ruhlarım sağlam kalsınlar. Zira o ruhlar her vakit sevapları bana kazandırmakla mânevî bir hayatı idame ettiklerinden, ben ölmüyorum.' diyerek, ölümü gülerek karşılar. Ve 'O ruhlar vasıtasıyla sevap cihetinde yaşıyorum, yalnız günah cihetinde ölüyorum.' der, rahatla yatar."(1)

İhlas; bir şeyi Allah için yapmak, O’nun rızası ve emri dairesinde hareket etmektir. Allah’ın kendi rızası için yapılan amelleri bakileştirmesi O’nun şanından ve rahmetindendir. Bu sebeple ihlas, ameller içinde en kudsi ve en tesirli olanıdır. İhlas ile yapılan bir gram amel, ihlassız yapılan tonlarca amelden daha üstün ve daha faziletlidir.

Müslümanlar ihlaslı, birlik ve dayanışma içinde olurlarsa, dünyevî ve uhrevî sayısız nimetlere nail olurlar. Üstad Hazretleri bu nimetlerin ve menfaatler içinde ölüm korkusundan kurtulmayı da sayıyor. Yani bir Müslüman ihlas ve samimiyet ile bir Müslüman kardeşine münasebet peyda ederse, onun ile iki beden, bir ruh olurlar. İki bedenden birisi ölse bile, diğeri hayatta kaldıkça sevap noktasından yaşayabileceğini söylüyor. Demek ihlas ve samimiyette böyle tesirli ve devamlı bir menfaat ve kuvvet vardır.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a, Haşiye.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...