"Hüdâ ise şifâdır; hevâ iptal-i histir. Bu da teselli ister, bu da tegafül ister, bu da meşgale ister, bu da eğlence ister..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hüdâ ise şifâdır; hevâ iptal-i histir. Bu da teselli ister, bu da tegafül ister, bu da meşgale ister, bu da eğlence ister. Hevesât-ı sihirbaz, tâ vicdanı aldatsın, ruhu tenvim edilsin, tâ elem hissolmasın. Yoksa o elem-i elîm, vicdanı ihrak eder; fîzâra dayanılmaz, elem-i ye’s çekilmez."(1)

Hüda Allah’tır ve Allah’a iman kalplere huzur veren bir şifadır. İnsanın kalbi, vicdanı, ruhu, latifeleri ancak iman ve ibadet ile şifa bulup huzura kavuşur.

“İyi bilin ki gönüller ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.” (Rad, 13/28)

Heva ise insanı gerçeklerden uzaklaştıran, hakkı unutturan, farklı alemlere götürüp oralarda oyalayarak hissiyatı devre dışı bırakan bir uyuşturucu gibidir. Hissiyatın devre dışı bırakılması, hayatın acı gerçekleri karşısında duyguların azap çekmesidir.

Mesela, insanın en büyük hissiyatı "ebedi yaşama arzusu"dur ama, ölüm gerçeği bu duyguyu yaralamaktadır. Heva da bu duygudan gelen acıyı eğlenceler ile unutmaya çalışıyor.

Teselli, gaflet, meşgale, eğlence vesaire gibi şeyler ise heva denilen şeyin argümanları, aletleri, vasıtaları oluyor. Heva denilen unsur, kimi insanı ticaret ile oyalar, kimi insanı makam ve mevki ile oyalar, kimi insanı kadın ve şehvet ile aldatır, kimi insanı da eğlenceler ve içkiler ile uyuşturur ve hakeza.

(1) bk. Sözler, Lemeât.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...