"Hükûmet-i Cumhuriye, o gizli müfsidlerin vatana ve millete muzır efkârlarını elbette terviç etmez ve taraftar olamaz. Ve bilse, men etmek, Cumhuriyet kanunlarının muktezasıdır..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Müdafaatımın bütün safahatında hükûmetle musâlahakârane, fakat gizli ve müthiş bir komiteye karşı mübareze vaziyetini gösteren bir kısım tarz-ı ifademdeki maksadım şudur:"

"Nasıl ki hükûmet-i Cumhuriye 'dini dünyadan tefrik edip bîtarafane kalmak' prensibini kabul etmiş; dinsizlere, dinsizlikleri için ilişmediği gibi, dindarlara da dindarlıkları için ilişmemesi o prensibin icabatındandır. Öyle de ben dahi bîtaraf ve hürriyetperver olan hükûmet-i Cumhuriyeyi, dinsizliğe taraftar ve entrikaları çeviren ve hükûmetin memurlarını iğfal eden gizli menfi komitelerden tefrik ediyorum. Hükûmetin onlardan uzak olduğunu iddia ediyorum, o entrikacılarla bazan mübareze ediyorum. O komitelerden, tesadüfle hükûmetin memuriyetine girenler, ciddî dindarlara takmak için iki kulp elinde tutmuş, garaz ettikleri dindarlara takıyorlar ve hükûmeti iğfale çalışıyorlar. O iki kulpun birisi, o mülhidin irtidadına temayül göstermemek mânâsıyla 'irtica' kulpunu takıyor. Diğeri -hâşâ ve hâşâ- dinsizliği, bu hükûmet-i İslâmiyenin ayn-ı siyaseti telâkki etmediğimiz mânâsında, "dini siyasete alet etmek" kulpu ile lekelemek istiyorlar."

"Evet, hükûmet-i Cumhuriye, o gizli müfsidlerin vatana ve millete muzır efkârlarını elbette terviç etmez ve taraftar olamaz. Ve bilse, men etmek, Cumhuriyet kanunlarının muktezasıdır. Ve öyle müfsidlere hükûmet hesabına taraftarlık ile Cumhuriyetin esaslı prensiplerine zıddı zıddına gidemez. Hükûmet-i Cumhuriye, bizimle o müfsitlerin mabeyninde hakem hükmünü alsın. Hangimiz zâlim ise ve tecavüz ediyorsa, o vakit o hakem, hükmünü versin ve hâkimlik noktasında hükmünü icra etsin."(1)

Üstad Hazretleri cumhuriyet ve demokrasiye gönül vermiş, her fikre eşit mesafede durup saygı gösteren devlet erbabı ile devleti dinsizliğe alet edip dindarlar üzerinde baskı kuran gizli dinsiz komiteyi birbirinden ayırıyor.

Cumhuriyetçi olan devlet erbabının dindarlarla dinsiz komite arasındaki mücadelede hakem olması gerektiğini, devlet gücünün dinsizliğe alet ettirilmemesi gerektiğini ikaz ediyor. Şayet dinsiz komite devlet erkini eline alıp istediği gibi rakibi olan dindarlara karşı kullanırsa, bu ne adalete ne hürriyet fikrine ve ne de demokrasiye uygun düşmez.

Madem laiklik esası, devlet gücünün bütün düşünce ve inançlara eşit mesafede durmasını öngörüyor. Öyle ise devlet dindarlara mesafe koyduğu gibi dinsizlere ve komitelerine de aynı mesafeyi koymalı, onlara haksız bir üstünlük sağlamamalıdır.

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, Eskişehir Hayatı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Allah razı olsun, iyi çalışmalar.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...