Hz. Ali için kullanılan, "Hem madem âhir zamanda gelen hadiselere karşı Kur’ân ve Âl-i Beyt cihetinde herkesten ziyade alâkadardır." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hazreti Ali Efendimiz (ra) hem Ehl-i beytin başı ve imamı olması, hem ilim şehrinin kapısı olması hem velilerin manevi babası olması hasebi ile harika kerametler göstererek, ta o zamandan bu zamana Risale-i Nur'a ve onun müellifine beşaretler ve ikazlar göndermiştir.

Çünkü Üstadımız hem evlad-ı Ali’dendir hem de bu asırda dinsizlik cereyanlarına karşı Risale-i Nur ile mukabele ve mukavemet eden son müceddidtir. Hazreti Ali Efendimiz (ra)'in bu iman hareketini manevi alemde teşvik ve teselli etmesi, o zamandan bu zamana beşaretler göndermesi gayet yerinde ve mutabık bir durumdur.

Hazreti Ali Efendimiz (ra) gibi bir şah-ı velayetin, ahir zamanın en önemli hadiselerine karşı kayıtsız ve ilgisiz kalması düşünülemez. Çünkü ahir zamanın en büyük aktörü olan Mehdi-i Azam ve Seyyidler cemaati onun evlatlarıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...