Hz. Musa’nın mucizelerinden olan "Asa-yı Musa" hakkında bilgi verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hz. Musa'ya bazı mu'cizeler verilmişti. Bunlardan en önemlisi, elindeki asâ idi. Bazıları bu asânın Cennetten geldiğini söylemişlerse de, Tahir-i Mevlevi'nin dediği gibi, “Dünya koyunlarını gütmek için Cennetten asa getirmeye lüzum yoktur. Keramet asâda değil, Musa'da idi.”

Kur'an-ı Kerîm, Hz. Musa'ya ilk vahyin gelişi olayında Onun asâsı ile ilgili kısmı Taha Sûresinde şöyle anlatır:(1)

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى

17. “Elindeki nedir Ey Musa?”

Cenab-ı Hakk'ın “Elindeki nedir?” şeklinde soru sorması, elindeki asâda, Ona çok hârikalar göstereceğine dikkatini çekmek içindir. “Ey Musa” şeklinde ismen de hitabı, O’nun ünsiyet etmesini sağlamak ve tembihte bulunmak için bir tekrardır.

قَالَ هِيَ عَصَايَ

18. “Dedi: O benim asâmdır.”

أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا “Ona dayanırım.”

Yorulduğumda veya sürünün başında durduğumda ona dayanırım.

وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي “Onunla davarlarıma yaprak silkerim.”

وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى “Ve onda başka faydalanacağım şeyler de var.”

- Yolda giderken onu omzuna koyup azığını ve bazı edevatını ona asmak.

- İki tarafına iki kap asmak.

- Üzerine elbise geçirip gölgelik yapmak.

- Kuyudan su alırken ip kısa gelse, onunla suya ulaşmak.

- Yırtıcı hayvanlar sürüye saldırdığında onunla karşılık vermek gibi.

Sanki Hz. Musa sualden maksadın asânın hakîkatini ve onda gördüğü faydaları anlatmak olduğunu anladı, ama daha sonra asâda bu hakîkate aykırı şeyler ve harikulâde özellikler gördü. Mesela,

- Gece vakti asanın lamba gibi ışık vermesi,

- Kuyudan su alırken bir kova gibi olması ve kuyu çok derin de olsa uzaması,

- Bir düşman görüldüğünde Hz. Musa'nın yerine döğüşmesi,

- Denize vurduğunda suların yarılıp iki tarafa çekilmesi,

- Sapladığında, vurduğu yerden su çıkması, geri çekildiğinde suyun kesilmesi gibi…

Şüphesiz bunlar apaçık âyetler, karşı durulmaz mu’cizeler olup, Allah bunları o asâda Hz. Musa için yaratmıştır, yoksa asânın kendi özellikleri değildir.

Böylece Hz. Musa asânın hakîkatini ve faydalarını hem ayrıntılı, hem de özel olarak zikretti. Bununla, sualden anlamış olduğu maksada uygun cevap olarak, kendi asâsının da diğer asâlar gibi bir takım faydaları bulunduğunu nazara verdi.

قَالَ أَلْقِهَا يَامُوسَى

19. “Dedi: Onu yere bırak Ey Musa!”

فَأَلْقَاهَا

20. “Musa da onu bıraktı.”

فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى “Bir de ne görsün! O bir yılan olmuş, koşuyor.”

Denildi ki: Hz. Musa asâyı yere bıraktığında asâ, kendi kalınlığında sarı bir yılana dönüştü. Sonra şişti ve büyüdü.

Hz. Musa, asâsının kıvrak bir yılan hâline gelip taşı-ağacı yuttuğunu görünce korktu ve ondan kaçtı.

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ

21. “Dedi: Al onu, korkma.”

سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى “Biz onu yine eski durumuna çevireceğiz.”

Denildi ki: Rabbi böyle söyleyince Hz. Musa’nın nefsi mutmain oldu. Hatta elini yılanın ağzına soktu, çatallı dilinden tuttu.(2)

Dipnotlar:

(1) Tâhâ, 20/17-21.

(2) Beydâvi, II, 406-407.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...