"Evet, Allah’a abd ve hizmetkâr olana her şey hizmetkâr olur." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kâinat ve içindeki her varlık, Allah’ın birer mülkü ve memluküdür. Allah kimden razı olursa bütün mülkler ona hizmet eder ve onun emrine amade olur.

Hazret-i İbrahim (a.s) Allah’ın aziz bir kulu olduğu için ateş onu yakamamış, Hz. Yunus (as.)’ı balık yiyememiş, Hz. Musa (as.)’a deniz açılarak yol vermiş, Hz. Süleyman (as.)’a cinler ve hayvanat itaat etmiştir...

İman ile Allah’a intisab eden bir mü’min bilir ki, her şeyin dizgini Allah’ın elinde, her şeyin hazinesi O’nun yanındadır.

“Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır...” (Fetih Suresi, 48/7) âyet-i kerimesinden aldığı dersle, her şeyi bir emirber nefer olarak gören insan, ancak Allah’a teslim olur ve yalnız O’na tevekkül eder. İşte iki dünya saadetinin reçetesi, âlemlerin Rabbi olan Allah’a iman, teslim ve tevekküldür. Bu reçeteyi kalp âlemine hâkim kılan bir mü’min, dünyada da mes’ud yaşar, âhirette de...

- "Bir insan Allah’a hâlis bir abd olursa, Allah’ın mülkü olan kâinat, onun mülkü gibi olur." İzah eder misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...