"İbni Sina ve Farabi gibi dâhiler, şaşaa-i surisine meftun olup, o mesleğe aldanıp, o mesleğe girdiklerinden adi bir mümin derecesini ancak kazanabilmişler..." İbni Sina'yı ve Farabi'yi çok büyük zatlar bilirdik, öyle değil mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şahsın mükemmelliği ile gidilen yol ve metodun mükemmelliği farklı şeylerdir. Bazen mükemmel bir şahıs, mükemmel olmayan bir yol ve metot ile neticeye varmaya çalışır ve ulaşamaz. Bazen de şahsi olarak o kadar da mükemmel olmayan birisi, mükemmel bir yola girer ve metodu takip eder, mükemmel bir neticeyi elde eder.

Şimdi İbn-i Sina ve Farabi gibi zatlar, kabiliyet ve şahsi kemalat açısından mükemmel ve dâhi insanlardır. Lakin takip ettikleri metot ve gittikleri yol, nakıstır. Bu da onları neticeye ulaştırmamıştır.

Bu zatlar bu üstün kabiliyetleriyle vahiy ve sünnete tabi olsalardı, çok parlak ve yüksek makamlara erişebilirlerdi. Ama maalesef, şahsi kemalatlarına ve akıllarına güvenerek vahiy ve sünnetin terbiyesine girmeyip, felsefeye girdiler; felsefe yolu da aklı esas aldığı için çok meselelerin içinden çıkamadılar.

Hâlbuki vahiy ve sünnet dairesine giren, kabiliyet noktasında bu zatlardan çok geri olan zatlar, imanın kâmil ve yüksek mevkilerini kazanmışlardır. Demek ki büyüklük ve küçüklük şahsiyette değil, gidilen yoldadır. Bu zatlar şahsi kabiliyet noktasından büyük; gittikleri yol bakımından küçüktürler, nakıstırlar. Üstad Hazretleri bu zatlara gittikleri felsefî meslek yönünden âmi ve avam demektedir.

Bu zatlar, iman ve itikat noktasından âmi ve avam durumunda kalmakla birliktei diğer ilim dallarında harika ve büyük zatlardır. Mesela İbn-i Sina tıp ilminde bir dâhidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Eflâtun, Aristo, İbn-i Sînâ ve Farâbî gibi adamlar "İnsaniyetin gayetü'l-gayâtı teşebbüh-ü bi'l-Vâcibdir, yani Vâcibü'l-Vücuda benzemektir." fikrine nereden kapılmışlar?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...