"Kâinatın Hâlıkı tarafından umum kâinatın hakaikine karşı alâkadar olan envâr-ı hakikat ve hedâyâ-yı mâneviyeyi,.." Buradaki "hedaya-yı maneviye"yi nasıl anlamak lazım?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Öyle de, Sultan-ı Ezel ve Ebedin en büyük yaveri olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, âleme teşrif edip ve küre-i arzın ahalisi olan nev-i beşere meb'us olarak geldiği ve umum kâinatın Hâlıkı tarafından umum kâinatın hakaikine karşı alâkadar olan envâr-ı hakikat ve hedâyâ-yı mâneviyeyi getirdiği zaman, taştan, sudan, ağaçtan, hayvandan, insandan tut, tâ aydan, güneşten yıldızlara kadar her taife kendi lisan-ı mahsusuyla ve ellerinde birer mucizesini taşımasıyla, onun nübüvvetini alkışlamış ve hoşâmedî demiş."(1)

Peygamber Efendimiz (asm)'in insanlığa getirmiş olduğu "manevi hediye" İslam dinidir ki bu din hem maddi hem manevi hayatımızın mutlu ve bahtiyar olmasına vesile oluyor. İslam olmasa insanlık ne maddi hayat açısından ne de manevi hayat açısından mesut ve bahtiyar olamazdı ve olamadığına da hal-i alem şahittir.

Mesela, İslam ölümün bir hiçlik ve yokluk olmadığını, ebedi bir hayata açılan bir kapı bir pencere olduğunu söylemekle, insanlığa en büyük neşe ve hediyeyi vermiş oluyor. Bu müjde ve haberden daha büyük hangi hediye olabilir...

* * *

Peygamber Efendimiz (asm)'in getirmiş olduğu manevi hediyeler, başta iman ve ibadetler olmak üzere şefaat hakkı, ümmetin topluca helak olmadan halas bulması, yeryüzünün tamamının mescit sayılması, namazın mümine de miraç olarak açılması, bin aydan daha hayırlı olan sevap panayırlarının verilmesi gibi birçok imtiyazlar manevi hediyeler kapsamında değerlendirilebilirler.

Peygamber Efendimiz (asm)'in getirmiş olduğu en büyük manevi hediye Kur’an-ı Kerim'dir, diyebiliriz. Zira bütün manevi hediyeler, bu büyük hediyenin içinde dürülmüş inciler gibidir...

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Üçüncü Nükteli İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...