Block title
Block content

İdrakımızı nasıl arttırabiliriz, idrak bir yetenek mi, istidat mı, kabiliyet mi, nasıl genişletebiliriz? Risalede ilgili yerler var mı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İdrak: Kelime olarak anlayış, kavrayış, akıl erdirmek ve fehim manalarına geliyor. Istılahta ise insanın bir meseleyi bütün maddi ve manevi duyguların yardımı ve katkısı ile anlaması ve kavraması demektir.

İdrak, zannedildiği gibi sadece aklın bir işlevi değildir. İdrak, bazen sezmek bazen görmek bazen işitmekle de hasıl olan genel bir kavrayış yeteneğidir.

İdrak etmek işinde, insan mahiyetinin tamamının bir kolektif çalışması ve hareketi esastır. Göz görüntü ile kulak işitmek ile kalp sezmek ile vicdan hissetmek ile idrake yardımcı olurlar. Öyle ise külli bir idrak seviyesine ulaşmak için bütün duygu ve cihazlara bir cila vurmak ve tahkik ile terakki vermek gerekiyor. İnsanın kalbi, vicdanı, zihni, mantığı ne kadar gelişmiş ve keskin olursa idrak de ona göre olur.

Risale-i Nurların genel mantığına göre insanın mahiyetindeki sayısız duygu ve latifelerin inkişaf edip gelişmesi, ilim ve ibadetle mümkündür. Bu noktaya Üstad Hazretleri şu şekilde işaret ediyor: 

"Evet, hakikî terakki ise, insana verilen kalb, sır, ruh, akıl, hattâ hayal ve sair kuvvelerin hayat-ı ebediyeye yüzlerini çevirerek, herbiri kendine lâyık hususî bir vazife-i ubudiyetle meşgul olmaktadır. Yoksa, ehl-i dalâletin terakki zannettikleri, hayat-ı dünyeviyenin bütün inceliklerine girmek ve zevklerinin her çeşitlerini, hattâ en süflîsini tatmak için bütün letâifini ve kalb ve aklını nefs-i emmâreye musahhar edip yardımcı verse, o terakki değil, sukuttur."(1)

Kalp ne kadar marifet ve iman ile keskin hale getirilirse, idrak de o kadar keskin ve latif olur.

(1) bk. Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, İkinci Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İçerik ve Külliyat | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 3719 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...