"İki cihetten hücum eden bu tehlikeye karşı, Risale-i Nur'un Meyve ve Gençlik Rehberi gibi keskin kılınçlarıyla mukabele etmeleri elzemdir." Neden "Türk gençleri" deniliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Türk gençleri" vurgusunun birçok hikmeti olabilir. Bunlardan birkaç tanesini izah etmeye çalışalım:

Birincisi, o dönemde Üstad'ın etrafında pervane gibi dolaşan ve Risale-i Nur'a talebe olanların ekseriyetle Türk gençleridir.

İkincisi, "Türk gençleri" ifadesi tegallüb içeren bir ifadedir. Tegallüb, ekalliyetin, ekseriyetle beraber ifade edilmesidir. İsrailiyat denildiğinde Tevrat ve İncil'in beraber kastedilmesi gibi. Mesela, "Türk gençleri" ile "Kürt gençleri" ortak bir isim ile ifade edilmektedir. Ortak isim de ekseriyetin ismi ile ifade edilir. Yani "Türk gençliği" denildiğinde, Anadolu'da yaşayan Kürt, Laz, Çerkez vesaire bütün gençler ifade edilmektedir.

Üçüncüsü, Batılılaşma hareketinin Anadolu'da önce batından başlaması ve ekseri Türk gençlerinin ilk hedefte olmasından dolayı, Üstadımız Türk gençlerine ayrıca vurgu yapıyor. Ehli dünya ve dinsizlerin birinci hedefi Türk gençliğini İslam'dan uzaklaştırmaktı. Şark insanı o dönemlerde nispeten daha muhafazakâr idi, menfi akımlara ve batıl fikirlere karşı bir derece kendini muhafaza edebiliyordu.

"Türk gençleri" ifadesinden rahatsız olmak, ancak ırkçı bir kafa yapısı ile izah edilebilir. Şayet Üstadımız "Kürt gençleri" ifadesini kullanmış olsa idi, bir Türk olarak bundan da asla rahatsız olmazdım. Zira kalbimde ve kafamda ırkçı bir düşünce taşımıyorum.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...