Yirmi Altıncı Mektub, Üçüncü Mebhas, Yedinci Meselede anlatılmak istenen nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Türk milleti denilen şu vatan evladı altı kısımdır. Birinci kısmı, ehl-i salahat ve takvadır. İkinci kısmı, musibetzede ve hastalar taifesidir. Üçüncü kısmı, ihtiyarlar sınıfıdır. Dördüncü kısmı, çocuklar taifesidir. Beşinci kısmı, fakirler ve zayıflar taifesidir. Altıncı kısmı gençlerdir."

"Acaba bütün evvelki beş taife Türk değiller mi? Hamiyet-i milliyeden hisseleri yok mu? Acaba altıncı taifeye sarhoşçasına bir keyif vermek yolunda o beş taifeyi incitmek, keyfini kaçırmak, tesellilerini kırmak hamiyet-i milliye midir, yoksa o millete düşmanlık mıdır? 'El-hükmü li’l-ekser.' sırrınca, eksere zarar dokunduran düşmandır, dost değildir." (Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Kısım.)

Irkçılığın insanlığa hiçbir menfaat yoktur, bilakis büyük zararları vardır. Bir millet kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar, hastalar, fakirler ve gençlerden meydana gelmektedir. Aklı başında olmayan gençler bu menfi fikirden cüz’î ve meşum bir zevk alırlar. Onun dışındaki diğer tabakalar bu menfi fikirden hiç zevk ve lezzet alamazlar. Burada akıldan çok hissiyata hitap eden ırkçılık fikrini, topluma aşılayanların ve bu fikre hizmet edenlerin art niyetlerine işaret ediliyor.

Toplumun sekizden altısını teşkil eden ya ihtiyardır ya hastadır ya musibetzededir ya çocuktur ya çok zayıftır ya pek ciddi olarak ahireti düşünen takva sahibi kimselerdir ki, bunlar dünya hayatından çok, müteveccih oldukları kabir ve ahiret hayatına karşı bir nur, bir teselli, bir şefkat isterler. Bunun için de gayretli ve şefkatli ellere muhtaçtırlar. Bunların ışıklarını söndürmeye ve tesellilerini kırmaya hangi akıl sahibi müsaade eder?

Irkçılık gayreti bu sekiz tabakadan altısına zarar veriyor. Hâlbuki İslam Dini ve İslam kardeşliği cemiyetin sekiz tabakasına da rahmettir ve nurdur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Cem Demir

Günümüzde Türk milliyetçiliğini ihtiyarlar ,çocuklar, kadınlar bile yapıyor , hastalar hasta olduğu zaman bile milliyetçilikten vazgeçmiyorlar. Günümüzde milliyetçiliği herkes yapıyor her yaş grubu yapıyor üstat burada da ne demek istemiş acaba?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Genel anlamda ihtiyarlar ,çocuklar, kadınlar, hastalar milliyetçilik yapmazlar yapanlar varsa da azınlıkta ve istisnadırlar. İşi bitmiş ihtiyar ve acı içindeki hastaların milliyetçilikle ne işi olabilir çocuklar zaten bu işten anlamazlar kadınlarda da milliyetçilik konusunda erkeklere nazaran sınırlıdır ve az ilgi duyarlar. Üstadımızın bu tahlili genellikle böyledir istisnalar bu külli kaideyi bozmaz.

Azınlıkta ve istisna olanlarda milliyetçilikteki o menhus lezzetten gençler kadar lezzet almıyorlar onlarınki arızi bir durumdur. Yaşı kemale erenlerin gençlikteki hararetlerinin söndüğü çok bilinen bir şeydir. Milliyetçilik duygusu bir gençlik hevesidir uzun süreli ve hayat boyu devam etmesi çok nadirdir.

Devam ettirenlerin büyük bir kısmı ya menfaati gereği oradadır ya içinde bulunduğu durumdan kendini soyutlayamıyor ya da alışkanlıklarını terk edemiyordur. Aklı başında kalbi bozulmamış bir adamın ömür boyu milliyetçilik içinde kalması pek mümkün değildir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...