"İ’lem Eyyühe’l-Azîz! Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın bazı âyetlerinin tekrarını iktiza eden hikmetler, bazı ezkâr ve duâların da tekrarını iktiza eder..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ’lem Eyyühe’l-Azîz! Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın bazı âyetlerinin tekrarını iktiza eden hikmetler, bazı ezkâr ve duâların da tekrarını iktiza eder. Zira Kur’ân, hakikat ve şeriat, hikmet ve marifet kitabı olduğu gibi; zikir, duâ ve dâvetin de kitabıdır. Duâda tekrar, zikirde tezkâr, dâvette te’kid lâzımdır."(1)

“Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın bazı âyetlerinin tekrar" edilmesindeki hikmeti Üstat Hazretleri şöyle ifade ediyor:

“Herkes her vakit Kur’ân’a muhtaçtır. Fakat herkes, her vakit bütün Kur’ân’ı okumaya muktedir olamaz. Fakat bir sûreye galiben muktedir olur. Onun için en mühim makasıd-ı Kur’âniye ekser uzun sûrelerde derc edilerek, herbir sûre küçük bir Kur’ân hükmüne geçmiş...”(2)

Kur’ân-ı Kerîm'in temel maksatları “tevhid”, “nübüvvet”, “haşir”, “adalet ile ibadet” olmak üzere dört ana maddede toplanıyor. Bu maksatlar hemen her surede ya açıkça veya işaret ve remizler şeklinde ders veriliyor.

Bir başka derste de bu gibi tekrarların “tesis” olduğu beyan ediliyor.

Zikir ve duaların tekrarı da tesis içindir. Ev yaparken bir sıra duvar ördükten sonra ikinci sırayı örmeye başlıyoruz. Bu, gereksiz bir tekrar değildir. O sıraların üst üste gelmesiyle duvar tesis edilmiş oluyor.

Bunun en açık örneği namaz tesbihatında görülüyor. Namazdan sonra “Sübhanallah", "Elhamdülillah" ve "Allahü ekber” zikirlerini otuz üçer defa tekrar etmemiz de bir tesistirler.

“Duâda tekrar, zikirde tezkâr, dâvette te’kid lâzımdır.”

Her namazda aynı duaları defalarca yapıyoruz. Fatiha sûresini her rekatta okuyor ve sırat-ı müstakime hidayet istiyoruz. Her teşehhütte hem kendimiz, hem de bütün müminler için mağfiret talebinde bulunuyoruz.

Aynı şey davet için de söz konusudur. Bir insana muhtaç olduğu bir hakikati bir kere söylemekle yetinilmiyor. O hakikati tam kabul edinceye ve gereği ile amel edinceye kadar değişik vesilelerle davet tekrar ediliyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Şule.
(2) bk. Kastamonu Lahikası, 34. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...