"İlk hayat-ı siyasiyesi Mardin'de başlamıştır. Bunun üzerine bir mutasarrıfın pençe-i kahriyle, elleri bağlı, muhafız nezaretinde Bitlis'e nefyedilmiştir." Bu hadisede Bediüzzaman'ın nefyedilmesinin sebebi nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımız Asar-ı Bediiyye'de; “1908 İkinci Meşrutiyet'in ilanından on altı sene evvel Mardin cihetlerinde bulundum ve orada beni hakka irşat eden bir zata rastladım. Ondan siyasetteki muktasıd mesleği öğrendim.” demektedir.

Bundan anlaşıldığına göre Üstadımız; Mardin’e ilk defa 1893 tarihinde gitmiştir. Meşhur Ulucaminin minaresinin şerefesindeki demir korkulukların üzerinde gezme hadisesi o zaman vuku bulmuştur.

Üstadımız Mardin'de iken Meşrutiyet ile ilgilenmiş ve hürriyet hareketlerine fikren kuvvet vermiştir. Bu meseleler 1908'den evveldir.

Osmanlı idaresi, siyasi ahval, dünya siyaseti ile fikren alakadar olması ve hürriyet için mücadele edenleri desteklemesi, içtimai meselelerle yakından ilgilenmesi sebebiyle Mardin hayatı çok hadiseli geçmiştir. Fikirlerini pervasızca ifade etmesi herkesin dikkatini üzerine toplamıştı.

Hatta yolda giderken devriye gezen müfrezelere omuz vurarak bir tanesinin rampadan yuvarlanmasına sebep olmuştu. Bu haller o zamanın müstebit olan Mardin Mutasarrıfının dikkatini çekmiş, herhangi bir muhtemel problem ve hadisata meydan verilmemesi için, Molla Said'in ellerini ve ayaklarını kelepçeletip iki jandarmanın nezaretinde Mardin’den Bitlis’e nefyettirmiştir.
Sualdeki nefiy sebebinin esası budur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...