"İmam-ı Ali'nin (r.a.) tabirince Siracü’n-Nur ve Siracû's-Sürc olan Resâilü'n-Nur'da tevhide dair beyan ve izah edilen yüzler burhanlardan bir tek burhanın icmalini işittin; ötekileri kıyas edebilirsin." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hikmetlerden birisi, Risale-i Nurların ilham ve ihtar üzere yazdırıldığını ve Üstad Hazretlerinin şahsi ilminin bir neticesi olmadığını, bu sebeple her bir kelimesinde çok esrar ve tefekküri manaların bulanacağını dikkate alarak okumak gerektiğine göndermedir. Risale-i Nurlara Üstad Hazretlerinin bir eseri nazarı ile bakılırsa, istifade ve feyizlenme ilham ve ihtar nazarından daha az olur. Bu sebeple Risale-i Nurlara ikram-ı İlahi ve ihtar-ı Rabbani nazarı ile bakmak gerekiyor. İmam Ali (ra)’in bu eserlere ta o zamandan ilgi duyup isim vermesi bu sırdan dolayıdır.

İkincisi, Risale-i Nurların makbuliyetine işarettir. Yani siz öyle bir eser ile imanınızı kurtarıyorsunuz ki, İmam Ali (ra) gibi manevi alemin sultanı olan bir zat, bu eserlere iltifat ediyor. Bu avam insanları teşvik ve kaziye-i makbule nevinden önemli bir taktiktir. Yani İmam Ali (ra)'ın kabulü ve iltifatına mazhar olmuş bir esere, şevk ve iştiyak uyandırmak için atıfta bulunuluyor.

Burada yine maksat avamın imanını muhafaza etmektir. Yoksa fahir ve gurur söz konusu değildir. Risale-i Nurlara rağbetin artması demek, iman ve ahlaka rağbetin artması anlamındadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...