"İmam-ı Ali'nin (r.a.) tabirince Siracü’n-Nur ve Siracû's-Sürc olan Resâilü'n-Nur'da tevhide dair beyan ve izah edilen yüzler burhanlardan bir tek burhanın icmalini işittin; ötekileri kıyas edebilirsin." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hikmetlerden birisi, Risale-i Nurların ilham ve ihtar üzere yazdırıldığını, Üstad Hazretlerinin şahsî ilminin bir neticesi olmadığını, bu sebeple her bir kelimesinde çok esrarın ve derin mânaların bulunacağını dikkate alarak okumak gerektiğine işarettir.

Risale-i Nurlara Üstad Hazretlerinin bir eseri nazarı ile bakılırsa, istifade ve feyiz daha az olur. Bu sebeple Risale-i Nurlara ikram-ı İlahî ve ihtar-ı Rabbanî nazarı ile bakmak gerekiyor. İmam-ı Ali (ra)’in bu eserlerle ta o zamandan alâkadar olup, isim vermesi bu sırdan dolayıdır.

İkincisi, Risale-i Nurların makbuliyetine işarettir. Yani siz öyle bir eser ile imanınızı kurtarıyorsunuz ki, İmam-ı Ali (ra) gibi manevî âlemin sultanı olan bir zat, bu eserlere iltifat ediyor. Bu avam insanları teşvik ve kaziye-i makbule nev’inden çok mühim bir taktiktir. Yani İmam-ı Ali (ra)'ın kabulü ve iltifatına mazhar olmuş bir esere, şevk ve iştiyak uyandırmak için atıfta bulunuluyor.

Burada yine maksad avamın imanını muhafaza etmektir. Yoksa fahir ve gurur söz konusu değildir. Risale-i Nurlara rağbetin artması demek, iman ve ahlaka rağbetin artması demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...