"Risale-i Nur'un, Resâilü'n-Nur ve Risalei'n-Nur ve Risaletü'n-Nur namlarıyla sebeb-i tesmiyesinin on altı sebebinden bir sebep olduğundan..." Burada bahsedilen "on altı sebep" hangileridir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad’ın burada “Nur” isminin Risalelere unvan oluşun sebebini anlatıyor. Üstad'ın On Dördüncü Şua'da geçen Afyon mahkemesinin kararnamesinin bir ithamına verdiği bir itirazdan ve Barla Lahikası'nda geçen Hafız Halid’in bir mektubundan çıkarabileceğimiz maddeler:

1. Kendi karyesinin ismi Nurs,
2. Validesinin ismi Nuriye,
3. Kadirî üstadının ismi Nureddin,
4. Nakşî üstadının ismi Seyyid Nur Muhammed,
5. Kur'ân üstadlarından Hafız Nuri,
6. Hizmet-i Kur'âniyede hususî imamı Zinnûreyn;

Talebelerin kendisiyle en ziyade alâkadar Nur isimli bulunanları olması. Fikrini, kalbini tenvir eden âyet-i Nur olması ve müşkil mesâilini izaha vasıta olan nur temsilâtı gayet kıymettardır. Nur ismi onun hakkında ism-i âzam olduğunu, diğer beş-altı sebebin ne olduğuna dair bir sarahat göremedik. “Muhtemelen ifşası münasip olmayan sırlardandır.” diye düşülebilir.

"Sûre-i Nur'dan Âyetü'n-Nur'dur ki, Risale-i Nur'un Resâilü'n-Nur ve Risalei'n-Nur ve Risaletü'n-Nur namlarıyla sebeb-i tesmiyesinin on altı sebebinden bir sebep olduğundan, birinci olarak onu beyan etmek gerektir."(1)

Üstad Hazretleri bu "on altı sebep" hakkında bir malumat vermediği için ve başka risalelerde izahı geçmediğinden, bu on altı sebebin ne olduğu hakkında herhangi bir fikir yürütmemiz mümkün görünmüyor.

Yalnız bu manaya bir nebze işaret eden ve Nur isminin nerden geldiğine işaret eden şöyle bir izah geçmektedir:

"Üstadım, kendisi Nur ism-i celîline mazhardır. Bu ism-i şerif, kendileri hakkında bir ism-i âzamdır. Kendi karyesinin ismi Nurs, validesinin ismi Nuriye, Kadirî üstadının ismi Nureddin, Nakşî üstadının ismi Seyyid Nur Muhammed, Kur'ân üstadlarından Hafız Nuri, hizmet-i Kur'âniyede hususî imamı Zinnûreyn; fikrini, kalbini tenvir eden âyet-i Nur olması ve müşkil mesâilini izaha vasıta olan nur temsilâtı gayet kıymettardır. Resâilin mecmuuna Risale-i Nur tesmiyesi, Nur ismi onun hakkında ism-i âzam olduğunu teyid etmektedir."(2)

Risale-i Nurların isminin Nur ismi olmasının en büyük sebebi, Nur isminin ona ism-i a'zam olması diyebiliriz. Zaten bütün temsil ve teşbihlerin kaynağı da nur ve nuraniyet şeklindedir.

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, Birinci Şua.
(2) bk. Barla Lahikası, (133. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

İZZET
Nur isminin Risalere ünvan oluşunda Üstadımızın Üveysi bir tarzda alemi manada ders aldığı Hüccetül islam imamı gazali ile alemi manada ilminden sordum dediği Risalei nur ve talebeleri ile çok alakadar olan Hz Ali yi unutmamak lazım. Özellikle Eskişehir hapsinde Celcelutiye ile ilgili üstadımızın ifadeleri çok manidardır.Risalei nurun manevi bir müdafası olan ve çok sırları içinde bulunduran Ehli beyt ailesinde cevşenü kebir gibi mütavitiren bilinen Hz Alinin nazm ettiği Celcelutiye kasidesinde o kadar Nur ifadesi geçiyorki aşağıya bazılarını yazıyorum. (O sırrın nurunun parıltılarından üzerimde bir aydınlık bulunsun Her yandan beni nurlar kuşatsın Nurlardan üzerime ısık saçacak bir feyiz akıt Ey Rabbim! O nur ile ihtiyaçlarımı gider İşte onlar, nûr harfleridir Nurun kandili gizli, fakat açık bir biçimde tutuşturulur Ey gizliliklere ilmiyle nüfuz eden Nûr! isminle, yıldızımı çağlar ve asırlar boyu nurlu kıl ve parlamaya devam ettir!) Celcelutiye ve şerhleri incelendiğinde Nur ismi ile ilgi ve alaka daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. saygılarımı sunarım
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...