"İmam-ı Rabbanî demiş ki: ‘Bid'a olan yerlere girmeyiniz.’ Maksadı, ‘sevabı olmaz’ demektir; yoksa, namaz battal olur değil. Çünkü, Selef-i Sâlihînden bir kısmı, Yezid ve Velid gibi şahısların arkasında namaz kılmışlar..." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sakın hocaların Cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz. İştirak etmeseniz de, iştirak edenleri tenkit etmeyiniz. Gerçi, İmam-ı Rabbanî demiş ki: 'Bid'a olan yerlere girmeyiniz.' Maksadı, 'sevabı olmaz' demektir; yoksa, namaz battal olur değil. Çünkü, Selef-i Sâlihînden bir kısmı, Yezid ve Velid gibi şahısların arkasında namaz kılmışlar. Eğer mescide gidip gelmekte kebâire mâruz kalırsa, halvethanesinde bulunması lâzımdır."(1)

Bidatların hakim olduğu mekanda ibadet etmek batıl olmaz, ama sevabı azalır. Fitneye sebebiyet vermeden, bidatların hakim olduğu yerlerden uzak durmak iyidir. Lakin bidatlar var diye cami ve mescidleri terk etmek, ya da gidenleri tenkit etmek fitneye açık bir davranış olacağı için, böyle hareket etmek uygun olmaz.

Hutbelerde, dine karşı olan şahısların övülmesi, ya da dua edilmesi bidattir. Lakin biz o bidate razı ve kalben taraftar olmaz isek, sorumluluk bizden düşer. Bidat yapılıyor diye cuma ve camiyi terk etmek doğru değildir. Ama bidatlerin hakim olmadığı cami ve mescitleri tercih etmek takvaya daha uygun olanıdır.

Yezid ve Velid en şerli ve bidatçı iki Emevi halifesidir. Bu iki halifenin döneminde büyük haksızlıklar ve sapkınlıklar olmasına rağmen Ehl-i sünnet alimleri fitneye sebebiyet vermemek için, onların arkasında namaz kılmışlar ve toplumun selameti için sabretmişlerdir. Üstad'ın bize hatırlatmaya çalıştığı husus, Selef-i salihinin de esas aldığı, bu müspet hareket anlayışıdır.

(1) bk. Kastamonu Lahikası, 160. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...