"Eğer mescide gidip gelmekte kebaire maruz kalırsa, halvethanesinde bulunması lâzımdır." Günümüzde, namazı cami yerine evde kılmamız daha uygun denebilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ayette; "zina yapmayın" ifadesi yerine, "zinaya yaklaşmayın" ifadesi geçiyor. Yaklaşmamaktan kastedilen mana; "zinaya düşürecek şart ve vesilelerden uzak durun" demektir. Zira zina öyle bir illettir ki, onun yakınına yaklaşılırsa, insanı anında içine çeker ve iradeyi iptal eder. Bu yüzden, zina haram olduğu gibi, ona götürecek vasıtalar da haram kılınmıştır.

“Zinanın mukaddemesi zina gibidir” sözü, maksada işaret eder. Yani zinaya götürecek bir şeyin içine girersen, zina edilmesi kaçınılmaz hale gelir, demektir. Öyle ise zina ile ona götürecek vasıtalar aynı tehlike içindedir. Belki zinanın günahı ile zinaya götüren vasıtaların günahı aynı değildir; yalnız tehlike noktasında bakmak ile zina arasında bir fark yoktur.

Üstad Hazretleri bu noktaya işaret etmek için, yani bakmak ile zinayı aynı tehlikede göstermek niyeti ile kebair olmayan küçük günahlara kebair demiştir. Mantık ayetin mantığı olduğu için tenkide medar olamaz.

Zina ile zinaya götüren açıklık aynı derecede günah değiller; zira zina yedi büyük günah içinde iken, zinaya götüren açıklığa bakmak seğairdendir, yani küçük günahlar sınıfındandır. Ama yukarıda da izah edildiği üzere; tehlike noktasından aynıdırlar ve Üstad Hazretleri bu noktaya işaret ediyor.

Fıkıh kaynaklarında; "mefsedeti def, menfaati celbden evlâdır" hükmü esastır. Yani ameller konusunda haramı terk etmek, salih amel işlemekten önce gelir. Şayet salih amel işlemek bazı günahlara girmeyi gerektiriyor ise, günahtan korunmak için o salih ameli terk etmek gerekir.

Mesela, Sultan Ahmet Camii'nde cemaat ile namaz kılmak güzeldir. Lakin turistik bir mekân olmasından dolayı birçok günahlara girme ihtimali de vardır. Öyle ise, o günahlara girmemek için evde tek başına namaz kılmak Sultan Ahmet Camii'nde cemaatle namaz kılmaktan daha evla ve daha elzemdir. Bu durumda olanların takvayı esas alarak evde namaz kılmayı cami de cemaatle namaz kılmaya tercih etmesi makuldür.

Üstad Hazretleri bu hakikatten hareketle, bu zamanda amel-i salihin yerini takvanın aldığını ve takva içinde bir çeşit salih amelin olduğunu ifade ederek, insanları takvaya teşvik ediyor. “Zarardan korunmak menfaati elde etmekten önce gelir”, kaidesince, takva bu zamanda salih amelin önüne geçmiş, az bir takva çok salih amelin yerini tutar bir vaziyete gelmiştir.

Ancak camiye gitmede her hangi bir tehlike, günahlara maruz kalma yok ise, elbette ki camiyi ve cemaatle namaz kılmayı tercih etmek gerekir.Yoksa üniversitede okuduğu halde “günaha girerim” mülahazasıyla camiyi ve cemaati terketmek uygun değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin

Kebair büyük günah demek, bunu biliyorum. 

Açıklığa bakmak da küçük günah yazmışsınız. Gerçi haram. Zinaya göre zaten küçük. 

Günahlar eşit derecede değil diyorsunuz. Günahlar, haram sınıfından olduğu için haramlar da EŞİT derecede değil o zaman? Haramlar da kendi içinde büyük günah(kebair) ve küçük günah diye ayrılıyor o zaman.Bunu merak ediyorum. Doğru muyum? 

Her haram 'büyük günah' sınıfından değil bunu demek istiyorum. 

Yanlış anlaşılmasın, tüm günahlardan kaçmamız lazım. Haram zaten Allahın yasağı, Allahın yasağını küçümsemek olamaz. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Doğru bir bakış açısı. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin

"Ancak camiye gitmede bir sıkıntı yoksa, elbette ki camiyi tercih etmek gerekir."

Sultan Ahmet camii gibi yerlere de Sabah namazı veya uygun zaman dilimlerinde de gitmekte mahsur olmasa gerek.zaten turistler de cami içine açık giremezler. Yoksa bu gibi camiler bomboş olur. Bu da istenen bir durum değildir.

Hem zaten artık her yer şehir gibi. Camiye giderken hatta en basiti markete giderken hiç açık kadın görmemek neredeyse mümkün değil. Kendimizi sakınıp da namazı kılmak(herhangi bir cami için diyorum) zannımca o kadar sıkıntı olmasa gerek, eğer sakınamıyorsak o zaman sıkıntı var. En azından o gibi insanlara bakmadan camiye gidilebilir diye düşünüyorum.

Bu benim düşüncem.

Anladığım kadarıyla soruya verilen cevap TAKVA ve AZİMET dairesinde bir cevap. Yoksa o gibi camilerde namaz kılınamaz, denilmemeli bence. Kendini koruyup namaz kılan insanlar da olabilir,  bu kişilere de ilişmemeli diye düşünüyorum. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin

İlk yorumu farklı soruya yazmıştım. Buraya eklenmiş. Bunun cevabını merak ediyorum. 

Allah razı olsun sizden

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...