Block title
Block content

"İman, mânevî bir cennetin çekirdeğini taşıyor. Küfür dahi, mânevî bir cehennemin tohumunu saklıyor. Nasıl ki küfür, cehennemin bir çekirdeğidir. Öyle de cehennem, onun bir meyvesidir." ifadesini genişçe izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Küfür bir tohum, cehennem ise bu tohumun açılıp ağaç olmuş halidir. Bu yüzden tohum ile ağaç arasında nasıl kuvvetli bir bağ, bir ilişki ve bir gereklilik varsa; küfür ile cehennem arasında da benzer bir kuvvetli ilişki, bağ ve gereklilikler bulunuyor. Yani cehennemi küçültsek küfür haline gelir, küfrü büyültsek cehennem haline dönüşür.

Küfür içinde olan bir ruh, bir kalp, daha cehenneme gitmeden cehennemi bir haleti yaşar ve büyük bir manevi azap ve sıkıntı içinde olur. Bu durumu unutmak ve azaltmak için de kendini ya sefahate atar ya içki ile aklını uyuşturmak ister ya farklı meşguliyetlerle kendini oyalar.

Tohum, ağaç ve meyve denklemi; küfür, cehennem ve azap şeklinde izah edilebilir. 

Benzer bir ilişki iman ile cennet arasında da mevcuttur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...