"O infilâk ve inkılâptan sonra, git gide letâif uykuya ve havâs o hakaik noktasında gaflete düşüp,..." Buradaki "inkılap ve infilak" ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Halbuki, o infilâk ve inkılâptan sonra, gitgide letâif uykuya ve havâs o hakaik noktasında gaflete düşüp, o kelimât-ı mübareke, meyveler gibi, gitgide ülfet perdesiyle letafetini ve taravetini kaybeder. Âdeta, sathîlik havasıyla kuruyor gibi, az bir yaşlık kalıyor ki, kuvvetli, tefekkürî bir ameliyatla ancak evvelki hâli iade edilebilir. İşte, bundandır ki, kırk dakikada bir sahâbenin kazandığı fazilete ve makama kırk günde, hattâ kırk senede başkası ancak yetişebilir."(1)

Buradaki "inkılap ve infilak", Allah Resulü (asm)'in Kur’an vasıtası ile kalp ve gönüllerde yapmış olduğu inanç ve iman devrimidir. Müşrik ve cahiliye Arapların Kur’an vesilesi ile şirk ve küfürden iman ve tevhide dönüşerek, insanlığın iftihar tablosu olma sürecidir inkılap ve infilak.

Öyle ki, cahiliye Arapları karanlığın en koyu ve derin mesabesinde iken, birden semadan nazil olan Kur’an onları aydınlığa ve ışığa çıkarttı. Sahabeler hem karanlığın hem de ışığın en zirve noktalarında bulundukları için, her iki tarafın da derece ve mertebelerini en taze ve en mükemmel bir şekilde gördüler ve öylece hissettiler. Nasıl olayı taze yaşayan birisine sonradan vakıf olan birisi hissetme noktasından yetişemez ise, aynı şekilde sahabelere iman ve Kur’an’ı çok taze bir şekilde hissetme ve doyma noktasında sonraki müminler yetişemez.

(1) bk. Sözler, Yirmi Yedinci Söz'ün Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...