"Hattâ Celâleddin-i Süyutî gibi, uyanıkken çok defa sohbet-i nebeviyeye mazhar olan velîler..." Efendimizi yüzlerce kez gören bir insan, sahabenin aldığı feyzi neden alamıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Celâleddin-i Süyutî, nübüvvet-velayet ayrımından dolayı sahabe kadar feyiz alamıyor.

Sahabe Peygamber Efendimiz (asm)'in nübüvvet kanalından beslenirlerken, sonraki nesillerde çıkan evliyalar ise Peygamber Efendimiz (asm)'in velayet kanalından besleniyorlar. Nübüvvet kanalı velayet kanalından çok çok üstündür.

Nübüvvet vehbi (Allah vergisi) bir makam iken, velayet kesbi (kul kazancı) bir makamdır. Kul kazancı olan kesbiyet asla Allah vergisi olan vehbiyete yetişemez.

Nübüvvet Allah’ın kula olan yakınlığını ifade ederken, velayet ise, kulun Allah’a olan yakınlığını ifade eder. Oysa Allah’ın kula olan yakınlığındaki feyiz, kulun Allah’a olan yakınlığındaki feyizden çok çok üstündür. Bu yüzden sahabeye yetişilemez.

Sahabeler bizzat feyiz güneşinin içinde buharlaşmış veliler iken, sonraki evliyalar ise, güneş açısının uzaklaştığı dönemlerden feyiz alan velilerdir. Elbette güneşin merkezinde duran, uzağında durandan daha fazla feyizyab olur...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...