"İmkansız, imtina, muhal" ile "remz, ima, işaret" kavramları arasındaki farkı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İmtina: Bir şeyin mümkün olmamasının aklen zaruri olması. Meselâ, bir kimse kendinden yaş bakımından büyük olan başka bir kimse hakkında "Bu benim oğlumdur." diye iddia etse, davası dinlenmez. Çünkü, kendinden yaşça büyük bir adamın, kendisinin neslen oğlu olması aklen muhaldir.

Muhal: İmkansız, olması mümkün olmayan şey anlamına geliyor. Batıl, boş ve hurafe olan düşünce ve fikirler anlamına da geliyor. Mesela, mahluk olan bir şeyin İlah olması muhal olduğu gibi, İlah’ın mahluk olması da muhal bir şeydir.

İmkansız: İmkanın zıddıdır. Yani imkan mümkün olmak, olacak halde bulunmak anlamına gelirken, imkansız mümkün olmayan, olması muhal olan demektir.

Bu üç kelimenin manaları müteradif, yani eş anlamlıdır denilebilir.

İşaret: Manası açık ve berrak olmayıp ancak işaret ve akletme ile anlaşılan ayetlerdir ki, sarih ayetlerin işari manaları da olabilir. Bu yüzden Kur’an’ın her ayetinde bu kabilden işaretler bulunabilir.

Remz ve ima gibi makamlar, işaretin letafet ve kesafetine bakar. Yani ayetin işareti çok latif ise remiz olur, kesif ise işaret olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...