"İngiliz ve İtalyan gibi hükûmetlerin bu hükûmetle muharebe etmek istemelerine karşı, neden şiddetli bir surette harb aleyhinde bulunuyorsunuz?.." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Harp zamanlarında, en inatçı dinsiz bile dinin toplum üzerindeki tesirini kullanmak için harpte taktiksel olarak dine taraf gibi görünebilir. Dini simgeleri kullanmaya çalışır. Hatta gerekirse dindar gibi görünmeye çalışır. Bu yüzden harp zamanlarında dinin üzerindeki baskı ve zorlama kısmen kalkar ve bir derece serbestlik gelir. Bugün ordu namaz kılanları ordudan atarken, doğuda şehitlik ve gazilik unvanlarını kullanabiliyor. Hatta askeri broşürlerle şehitlik ve gazilik unvanlarını ayet ve hadiste kullanarak teşvik ediyor.

Soruyu soran zat da Üstad Hazretlerine, "İngiliz ve İtalyan ile yapılacak bir harpte dini duygular tekrar heyecana gelecek, hem de hükümetin din üstündeki baskısı azalacak, hatta tamamen kalkacakken, sen neden harbin olmaması için dua ediyorsun, onun aleyhine gidiyorsun?" diyor.

Üstad Hazretleri de bu soruya cevaben böyle diyor:

"Elcevap: Biz ferec ve ferah ve sürur ve fütuhat isteriz, fakat kâfirlerin kılıcıyla değil! Kâfirlerin kılıçları başlarını yesin; kılıçlarından gelen fayda bize lâzım değil. Zaten o mütemerrid ecnebîlerdir ki, münafıkları ehl-i imana musallat ettiler ve zındıkları yetiştirdiler."(1)

(1) bk. Lem'alar, On Altıncı Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...