İnsan nereden gelmiştir? Niçin gelmiştir ve nereye gidecektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her insan; âlem-i ervahtan başlayıp, rahm-ı mâderden, sabâvetten, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, haşirden geçen ve ebediyen devam edecek bir yolculuğa çıkarılmıştır.

İşârâtü'l-İ'caz’dan bir bölüm:

“Hikmet: Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu dünyada işiniz nedir? Reisiniz kimdir?"

"Bu suale, benîâdem namına, emsali olan büyük peygamberler gibi, Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm, nev'-i beşere vekaleten karşısına çıkarak şöyle cevabda bulundu:"

"Ey hikmet! Bu gördüğün insanlar, Sultan-ı Ezelî'nin kudretiyle yokluk karanlıklarından ziyadar varlık âlemine çıkarılan mahluklardır. Sultan-ı Ezelî, bütün mevcudatı içinde biz insanları seçmiş ve emanet-i kübrayı bize vermiştir. Biz haşir yoluyla saadet-i ebediyeye müteveccihen hareket etmekteyiz. Dünyadaki işimiz de, o saadet-i ebediye yollarını temin etmekle, re's-ül malımız olan istidadlarımızı nemalandırmaktır.”(1)

Bu yolculuğun gençliğe kadar olan kısmı, imtihan yönüyle, herkes için aynı şartları hâvidir. Farklılık on beş yaş civarından itibaren başlar. On beş yaşına kadar geçen yolculuk, hikâyedeki; dereden, tepeden, çöllerden ve sahralardan geçmek gibidir. On beş yaşına kadar olan bu hayat yolculuğunda insanlar mümeyyiz olmadıkları ve yolları iradeleri ile tercih etmedikleri için imtihana ve teklife tabi değillerdir.

On beş yaşından sonra ise; imtihan ve teklif devreye girdiğinden, insan da iradesiyle hayrı ve şerri tercih hakkına sahip olur. Gençlikten itibaren başlayan, ihtiyarlıkla devam eden ve ölümle noktalanan hayatın bu kısmında başına gelecek iyi veya kötü, güzel veya çirkin, hayır veya şer bütün hâdiselere karşı davranışından, düşünme ve değerlendirmelerinden sorumludur.

O iki kardeşe tavsiyede bulunan o mühim zat ise; başta peygamberler olmak üzere, mürşitler ve manevî önderlerdir. Bu tavsiyeler umuma yapılır. On beş yaşına kadar olanlar için bu tebliğ; sonraki hayata bir hazırlık, on beş yaşını geçip imtihana girenler için de bir ikaz, bir irşad ve muvaffakiyetin temel taşıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...