"...insanda kalbin bir köşesinde lümme-i şeytaniye denilen bir âlet-i vesvese ve kuvve-i vâhimenin telkinatıyla konuşan bir şeytanî lisan ve ifsad edilen kuvve-i vâhime,.." cümlesini devamıyla açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İnsan küçük bir âlem olduğu gibi, âlem dahi büyük bir insandır. Bu küçük insan o büyük insanın bir fihristesi ve hülâsasıdır. İnsanda bulunan numunelerin büyük asılları, insan-ı ekberde bizzarure bulunacaktır."

"Meselâ, nasıl ki insanda kuvve-i hafızanın vücudu, âlemde Levh-i Mahfuzun vücuduna kat'î delildir; öyle de insanda kalbin bir köşesinde lümme-i şeytaniye denilen bir âlet-i vesvese ve kuvve-i vâhimenin telkinatıyla konuşan bir şeytanî lisan ve ifsad edilen kuvve-i vâhime küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini ve sahiplerinin ihtiyarına zıt ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini, hissen ve hadsen herkes nefsinde görmesi, âlemde büyük şeytanların vücuduna kat'î bir delildir."

"Ve bu lümme-i şeytaniye ve şu kuvve-i vâhime bir kulak ve bir dil olduklarından, ona üfleyen ve bunu konuşturan haricî bir şahs-ı şerîrenin vücudunu ihsas ederler." (1)

Yukarıda gayet açık bir şekilde izah edildiği üzere, kainattaki, şeytana karşılık, insanda da vehim dediğimiz bir duygu vardır. Bu duygu, sahiplerinin ihtiyar ve isteklerine zıt bir şekilde bazen hareket etmektedirler. İyilik yapmak istediğimizde karşımıza dikilip binbir bahane ve gerekçe ile bizi engellemeye çalışan bir şeyin içimizde olduğunu herkes vicdanen bilir.

Bize o kadar yakın ki, bazen "kendi kendimize konuşuyoruz" deriz. Evet, kendi kendimize konuşuyoruz. Konuşanlar, vehim duygusu ile vicdandır. Zıt iki kutbun tartışmasıdır. Kainatta ki, melekler ile şeytanların münazarası gibi. İnsana iyilik yapmayı ilham eden meleklere mukabil, şeytanın kötülükleri telkin etmsi gibi.

İşte, vehim duygusu, şeytanın telkinlerine uyum ve ilgi gösteren bir cihaz gibidir. Şeytanın dediğini dinler ve sonra seslendirir. Âdeta, bir kulak ve dil vazifesi yapar.

(1) bk. Lem'alar, On Üçüncü Lem'a Onuncu İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

EhliKemal
İnsan vücuduna günahlardan hasıl olan yaralardan vesvese geldiğinden bahsediyor üstad.Acaba bu menfezlere cinnilerin yerleşmesi sonucunda mı vesveseye maruz kalıyoruz.Üstad vesvese kaynağı olarak kuvvei vahime ve lümmei şeytaniye diyor.Bunları işlettiren cinnilerin vucutta bulunması yaralardan giriş yapması üzerine herhangi bir malumat risalei nurda var mıdır?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bu konu hakkında bir malumat Risale-i Nurda geçmiyor. Lakin sizinde ifade ettiğiniz gibi işlenen günahlar açılan menfezler gibidir insi ve cinni şeytanlar da bu menfezlerden istifade ederler.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...