"Şeytan-ı ins, şeytan-ı cinnîden aldığı derse binaen,.." Bu ifadeye göre insanlar cinlerden mi ders alıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her insana musallat edilmiş bir şeytan vardır. Bu şeytan insanı yoldan çıkarmak için çalışır. Ve şeytanlar cinlerden bir cins taifedir. Dolayısı ile her insan şer ciheti ile cinnî şeytanlardan ders alır ve onlara kulak kabartır.

“Meselâ, nasıl ki insanda kuvve-i hafızanın vücudu, âlemde Levh-i Mahfuzun vücuduna kat’î delildir; öyle de insanda kalbin bir köşesinde lümme-i şeytaniye denilen bir âlet-i vesvese ve kuvve-i vâhimenin telkinatıyla konuşan bir şeytanî lisan ve ifsad edilen kuvve-i vâhime, küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini ve sahiblerinin ihtiyarına zıd ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini hissen ve hadsen herkes nefsinde görmesi, âlemde büyük şeytanların vücuduna kat'î bir delildir.”(1)

Lümme-i şeytaniye, “şeytana ait karakol, kalp sarayının düşmanın gizlenme mahalli, şeytanın fısıltı merkezi” gibi mânalara gelir. İnsanın cinnî şeytanlardan ders alması bu cihetledir.

(1) bk. Lem'alar, On Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

oğuzhangözüpek
ON ÜÇÜNCÜ LEM'A; şeytanların ve şeytanlaşmış cinlerin manen insana nasıl ve ne şekilde tesir edebileceklerini ve sonuçlarını geniş olarak anlatmış. Yukarıdaki izah aynı zamanda İBLİS in Cennette Adem as ve Havva Validemize hangi yoldan tesir ettiğinin de izahıdır.Zira CENNET İblise yasak edilmiş mekandı.İnsanda bulunan Lümme-i Şeytaniye vasıtası ile uzaktan Adem ve Havva yı etkisi altına alabilmiş bu sayede aldatabilmiştir diyebiliriz.. İnsanların Cinnilerden ve Cinni Şeytanlardan ders,bilgi ve telkin alabildiğinin delili 72 .CİN ve-114.NAS sureleridir. Bu sureler de Cinlerin İnsanlara haber verdiği,yoldan çıkardığı açıkça ifade edilmektedir.Nasıl ki Cinler şeytanlaşabiliyorsa İnsanlar da bir nevi şeytanlaşabiliyordur.O yüzden Dua edilirken Kur'anın bize öğrettiği gibi ''Allahım cc İnsan ve Cinni şeytanların şerrinden Sana sığınırım demelidir.Eskiden daha çok Cinni şeytanlar dan korkulurken, Mümin İnsanlar ve Cinler şimdi İns şeytanlardan daha çok korkmalı. Zira görünüş öyle gibi.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...