"İslâm Ordusunun Yunan'a galebesinden neş'e alan ehl-i imanın kuvvetli efkârı içinde, gayet müthiş bir zındıka fikri…" Devamıyla açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şu sırrı izahtan evvel bir ihtar: 1338'de Ankara'ya gittim. İslâm Ordusunun Yunan'a galebesinden neş'e alan ehl-i imanın kuvvetli efkârı içinde, gayet müthiş bir zındıka fikri, içine girmek ve bozmak ve zehirlendirmek için dessâsâne çalıştığını gördüm. 'Eyvah,' dedim. 'Bu ejderha imanın erkânına ilişecek!' O vakit, şu âyet-i kerime bedâhet derecesinde vücud ve vahdâniyeti ifham ettiği cihetle, ondan istimdad edip, o zındıkanın başını dağıtacak derecede Kur'ân-ı Hakîmden alınan kuvvetli bir burhanı, Nur'un Arabî risalesinde yazdım. Ankara'da, Yeni Gün Matbaasında tab ettirmiştim." (1)

“,,, Ehl-i imanın kuvvetli fikri içinde sinsi bir inkârcılık eğiliminin olduğunu" Üstad Hazretleri “bizzat gördüm”, diyor ve buna karşılık “Tabiat Risalesi'ni Arapça telif ettim”, diyor.

Yunanlara galip geldiğimiz için imanlı halk galebede öncü olan bazı dessas adamların asıl niyetini sezemiyor, onları kahramanlık damarı ile el üstünde tutuyor. Yunan zaferi onların niyetlerinin gizlenmesine sebep oluyor.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...