"İşte size Hindistan bir burhan ve Mısır yarı burhandır." Üstadımızın Hindistanı bir burhan, Mısırı yarı burhan olarak ifade etmesinin hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"S - Nedir o üç kayıt ki, istibdâd-ı mânevî onunla âlem-i İslâmiyeti kayd etmiştir?"

C - Meselâ, Rus hükûmetinin istibdadı, bir kayıttır. Rus milletinin tahakkümü de diğer bir kayıttır. Âdât-ı küfriye ve zâlimânelerinin tagallübü de üçüncü bir kayıttır. İngiliz hükûmeti, gerçi zahiren müstebid değilse de milleti mütehakkimedir. Âdâtı dahi mütegallibedir. İşte size Hindistan bir burhan ve Mısır yarı burhandır. Binaenaleyh, milletimiz ya üç veya bir buçuk kayıt ile mukayyeddir. (1)

Hindistan; İngiltere’nin tam bir sömürgesi olmasından dolayı tam bir burhan oluyor. Oraya hem kültürünü, hem lisanını hem kafa yapısını yerleştirmiş, hem de maddi ve manevi tüm sahip olduğu zenginliklere sahip olabiliyordu. O dönemlerde Mısır da İngiliz baskısı altında; ama Mısır, Hindistan gibi tam bir sömürge değil, yarı sömürge bir durumdadır. Zira Mısır alem-i İslam’ın merkezinde olmasından dolayı; İngilizlerin âdet ve toplumsal baskısına maruz değildirler. Hindistan her anlamda İngilizlerin baskısı altında idi...

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...