"İslamiyet iltizamdır, iman iz'andır. Tabiri diğerle İslamiyet hakka tarafgirlik ve teslim ve inkiyaddır, İman ise hakkı kabul ve tasdiktir." ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam, şeriatın kanun ve kurallarının bütününe denir. Yani bir çeşit İslam dini hukukunun genelini İslam temsil eder.

"İslamiyet hakka tarafgirlik ve teslim ve inkiyatdır." demekten kast edilen mana; İslam hukukunu benimsemek, ona taraftar olmak, hatta onu faydalı gördüğünden onu tatbik etmektir. Bazı inancı olmayan ateist insanlar İslam hukukunun caydırıcı cezalarını faydalı bularak şiddetle tatbik edilmesini isteyip ona taraftar olabiliyor. İslam hukukuna şiddetle bağlanabiliyor. Günümüzde İslam dünyasındaki bazı diktatörlerin, şeriata sahip çıkıp onu şiddetle tatbik etmeleri buna güzel bir örnektir.

Bu gibi zındıklar, Allah’a iman etmediği halde İslam şeriatına tam olarak tarafgir ve onun tatbikine şiddetle arzuludurlar. Ama İslam şeriatına bu tarafgirlikleri onları kurtarmaz, necatlarına kafi değildir.

İman, İslam dininin inanç ve akait kısmını temsil eden bir kavramdır. İslam hukukundan çok gaybi değerlere imanı içine alır. Allah’a iman eder, ama Allah’ın kitabına ve onun içindeki hukuki metinlere iman etmez.Ya da "Ben İslam dininin itikadi kısmını kabul ve tasdik ediyorum, ama İslam olan hukuki kısmını kabul etmem mümkün değil." diyor. Bu gibi insanlar Üstad'ın tabiri ile "gayri müslim müminler"dir. Allah’ın hükümlerini ve kanunlarını hayatında hakim kılmak istemiyorlar. Allah’ın kanun ve kurallarını temsil eden İslam’a taraftar değildirler. Aynı şekilde bu gibi insanların da inanç ve imanları Allah katında makbul değildir, kurtulmalarına kafi gelmez.

Sahih, makbul iman ve İslam ise, her ikisini de kabul edip taraftar olmaktır. İman ve İslam’ın tecezzi ve inkısamı kabil değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...