Block title
Block content

"İslâmiyet muhabbeti, senin husumetini istilzam eder. Cebrail, şeytan ile barışamaz." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Salisen: Madem ki öldürüyorsun. Ölmek iki suretledir."

"Birinci suret: Senin ayağına düşmek, teslim olmak suretinde ruhumuzu, vicdanımızı ellerimizle öldürmek, cesedi de güya ruhumuza kısasen sana telef ettirmektir."

"İkinci suret: Senin yüzüne tükürmek, gözüne tokat vurmakla ruh ve kalbimiz sağ kalır, ceset de şehit olur. Akide faziletimiz tahkir edilmez; İslâmiyetin izzetiyle istihza edilmez."

"Elhasıl: İslâmiyet muhabbeti, senin husumetini istilzam eder. Cebrail, şeytan ile barışamaz."(1) 

İslam ile küfür, muhabbet ile düşmanlık, izzet ile zillet birbirlerine zıt şeylerdir. Her ikisinin aynı yerde, aynı mekanda cem olması mümkün değildir. Mesela, bir kalpte hem iman hem küfür bulunamaz. Bir insan hem izzetli hem zelil olamaz.

İslamiyet’e sevgi besleyen birisinin İslam’a düşman olan ve ona karşı mücadele eden küfre ve kafire düşmanlık duyması zaruri bir durumdur. Hem İslam’a muhabbet ediyorum diyeceğim hem de İslam’ı yok edenlere tepkisiz kalacağım bu mümkün olmayan bir durumdur.

“Cebrail, şeytan ile barışamaz.” ifadesi de bu gerçeği ifade etmek için kullanılan bir teşbihtir. Yani Cebrail (as) ile şeytanın dost olması nasıl imkansız bir durum ise, iman ile küfrün cem olması da bir o kadar imkansız bir durum demektir.  

(1) bk. Hutuvat-ı Sitte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...