İmanın dört rüknünü tek başına "Muhammedün rasulullah" nasıl ifade ediyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kelime-i şehadette "Muhammedün rasulullah" deriz. “Muhammed Allah’ın elçisidir.” manası,

- Allah’a imanı,
- Meleklere imanı,
- Kitaplara imanı,
- Peygamberlere imanı tazammun eder.

Çünkü O, Allah’ın elçisidir.

Kendisine vahyi getiren Cebrail, bir melektir.

Elindeki Kur'an, ilâhî kitaplardan bir kitaptır.

Ve kendisi (asm), Allah’ın peygamberlerinden bir peygamberdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...