"Gayr-ı meşru bir muhabbetin neticesi, merhametsiz bir adâvet olduğu,.." ne demektir, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Adem-i müracaatımın sebeplerinden sekizincisi: 'Gayr-ı meşru bir muhabbetin neticesi, merhametsiz bir adâvet olduğu' kaidesince, âdil olan kader-i İlâhî, lâyık olmadıkları halde meylettiğim şu ehl-i dünyanın zalim eliyle beni tâzip ediyor. Ben de bu azâba müstehakım deyip sükût ediyordum. Çünkü, Harb-i Umumîde gönüllü alay kumandanı olarak iki sene çalıştım, çarpıştım. Ordu Kumandanı ve Enver Paşa takdiratı altında, kıymettar talebelerimi, dostlarımı feda ettim. Yaralanıp esir düştüm. Esaretten geldikten sonra, Hutuvât-ı Sitte gibi eserlerimle kendimi tehlikeye atıp, İngilizlerin İstanbul'a tasallutu altında, İngilizlerin başlarına vurdum. Şu beni işkenceli ve sebepsiz esaret altına alanlara yardım ettim..."(1)

Kalp, insana Allah’ı sevmek ve muhabbet etmek için takılmıştır. Kalbin helal ve meşru muhabbeti; Allah muhabbetidir. Hal böyle olması gerekirken, insanlar kalplerini haram ve meşru olmayan şeylere açıyorlar ve ona muhabbet besliyorlar. Halbuki insan kalbi; ancak Allah ile tatmin olabilir. Allah, haram ve meşru olmayan muhabbetlerin içine, azap ve adavet yerleştirmiş ki; insanlar ona yöneldikçe azaba ve adavete maruz kalıp, akılları başlarına gelsin.

Meşru olmayan muhabbetin neticesinin acımasız bir düşmanlık olmasında, iki mana var. Birisi; muhabbet ettiğin şeyden karşılık göremeyip, ona tepki olarak düşmanlığa başlamak ve bundan dolayı azap çekmektir. Diğeri ise; muhabbet ettiğin şeyin sana karşılık vermeyip ehemmiyetsiz görmesi, hatta sana düşmanca tavır almasıdır.

Bizim Avrupa medeniyetinin bozuk tarafına muhabbet edip de, onlardan sürekli darbe ve düşmanlık görmemiz buna somut bir örnektir. Üstad Hazretleri de burada ehli dünyaya karşı meşru olmayan meylinin neticesinde, onlardan yediği tokadı örnek gösteriyor.

(1) bk. Mektubat, On Altıncı Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...