"İslâmiyete darbe vuranların başlarında öyle müthiş bir patlayış olacak ki, kıyamete kadar unutulmayacak." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

" 'İslâmiyete darbe vuranların başlarında öyle müthiş bir patlayış olacak ki, kıyamete kadar unutulmayacak' meâlindeki istihrac-ı cifrî çok geniş bir dairede olduğu halde, nur müjdesi sırrının aksine olarak, dar bir dairede ve hususî bir hükûmette tatbik etmek suretiyle, fikrim o geniş daireyi ihata edemeyerek o hakikatin suretini değiştirmiş. Halbuki o istihracın gösterdiği aynı tarihte, o rejimin müessisi ve başı dünyadan göçtü, darbesini yedi. Ve aynı senede, perde altında bilinmeyen ve küre-i arzın ekserini ve nev-i beşerin kısm-ı âzamını istibdadı altına alan bir müthiş cereyanın düğümü ve düğmesi ve mânen binler başından bir başı ve en müthişi olan o göçüp giden adam tokat yediği aynı zamanda, daha sene tamam olmadan, o müthiş cereyanın bütün başları ve taraftarları öyle semavî müthiş tokatlara ve şiddetli fırtınalı musibetlere tutulmaya başladılar; kıyamete kadar azâbını çekecekler ve çekiyorlar. Ve edyân-ı semâviyeye ve İslâmiyete ettikleri cinayetlerin cezasını çok geniş bir dâirede gördüler ve görüyorlar. Mimsiz medeniyetin pisliğiyle dünyayı mülevves ettikleri için, aynı istihracın gösterdiği tarihte, o mimsiz medeniyetin başına da öyle bir semavî tokat indi ki, en karanlık vahşetten daha aşağı indirdi."(1)

"Zaman onu İkinci Harb-i Umumî ile tam tasdik ettiği halde, onun o çok geniş daireyi Osmanlı memleketinde gördüğünü şöyle tâbir ediyor ki:"

"İkinci Harb-i Umumî beşere ettiği tahribat-ı azîme gerçi çok geniştir. Fakat hayat-ı dünyeviyeye ve bekasız medeniyete baktığı cihetinde, Osmanlıdaki tahribata nisbeten dardır. Osmanlıdaki mânevî zelzele hayat-ı ebediye ve saadet-i bâkiyenin zararına bir tahribat ve bir zelzele-i mâneviye-i İslâmiye mânen o İkinci Harb-i Umumîden daha dehşetli olmasından, Eski Said'in o sehvini tashih ediyor ve rüya-yı sadıkasını tam tâbir ediyor ve o hiss-i kablelvukuunu gözlere gösteriyor. Ve o muteriz ehl-i velâyeti zahiren haklı, fakat hakikaten Eski Said'in o hissi daha haklı olduğunu ispatla, o veli zatın itirazını tam reddediyor."(2)

Üstad Hazretleri büyük bir tahribatı kalben hissetmiş ve bunun Osmanlıda olacağını söylemiş. Başka veliler ise geniş dairede olarak tasavvur etmiş ve İkinci Dünya Harbine işaret etmişler. Üstad Hazretleri zahirde hatalı görülse bile, hakikat noktasında isabetli görmüş.

Zira tahribat ve boyutu burada nisbîdir. İkinci Dünya Savaşının insanlığa verdiği zarar çok dehşetli olmasına rağmen, Osmanlının yıkılması, yeni bir rejimin kurulması ve yaptığı manevî ve dinî tahribatının yanında sönük kalır. Zira birisi dünyevî ve geçici bir tahribat iken, diğeri uhrevî ve ebedî bir tahribattır. Ebedî ve uhrevî bir tahribatın yanında dünyevî ve geçici bir tahribat sönük kalır. Dolayısı ile Üstad Hazretlerinin o büyük tahribatı dar bir daireye tatbik etmesi gayet makuldür.

İkinci Dünya Savaşını çıkaranların ve o dönemde insanlığın başında bulunanların ekseriyeti deccal gibi insanlardır ki, İkinci Dünya Savaşı onların başında patlayan büyük bir bela olmuştur. Dikkat edilirse, İkinci Dünya Savaşında İslam âlemi mahfuz kalmış, Batı dünyası çok şiddetli ve dehşetli bir tokat yemiştir.

Dipnotlar:

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, (55. Mektup).
(2) bk. Emirdağ Lâhikası-II, (82. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Lazgin

Halbuki o istihracın gösterdiği aynı tarihte, o rejimin müessisi ve başı dünyadan göçtü, darbesini yedi. Ve aynı senede, perde altında bilinmeyen ve küre-i arzın ekserini ve nev-i beşerin kısm-ı âzamını istibdadı altına alan bir müthiş cereyanın düğümü ve düğmesi ve mânen binler başından bir başı ve en müthişi olan o göçüp giden adam ...

Bu üstadın bahsettiği adam kim biliyor musunuz? Perde arkasında olup insanların büyük kısmını istibdadı altına alan ve malum şahısla aynı sene olen kim?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi

Lazgin kardeşim aynı adamdan bahsediliyor  

İkinci açıklamada binler başından bir başı diyor ve en müthişide o çünkü aldatarak iş görüyor

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Adem68474

İnna A'tayna sırr-ı mahreminde, oniki onüç sene sonra "İslâmiyet'e darbe vuranların başlarında..

 

12,13SENE SONRA HANGİ SENEYE GÖRE HESAPLANIYOR VE HANGİ TARİHE İŞARET EDİYOR?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...