Beşinci Nükteli İşaret’te "Umur-u gaybiyeye dair hadislerin birkaç misalini zikrederiz." deniliyor. Altıncı Nükteli İşaret’te de gayptan haberler var. Neden tek başlıkta işlenmemiş olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu iki nükteyi birbirinden ayıran mühim bir fark yoktur. Yalnız Beşinci’de Hz. Hasan’ın iki taifeyi 30 sene sonra buluşturmasını ifade eden hadise, Altıncı’da ise, Hz. Fatıma’nın altı ay sonra babasıyla buluşmasını ifade eden hadiselerin mesafelerdeki uzaklık ve buluşmadaki yakınlık mefhumları, ayrı birer hadise gibi nazara verilmiş olmasıdır. Dolayısıyla her iki başlıkta da gayba dair hadiseler işlenmiştir. Verilen ihbarlarla alakalı herhangi bir farklılık görünmemektedir.

Fakat burada tesbit edebildiğimiz ve değerli bulduğumuz bir nokta vardır. Şöyle ki;

Beşinci Nükteli İşaret'te bahsedilen gaybi konulardan bazıları için ayrıca İslam âlemini de alakadar eden hususlar hakkında yine gaybdan bildirilen işaretlerle ehemmiyetli izahlar ve bakış açıları işlenmiştir. Mesela;

"...Hazret-i Ali, o derece hilâfete liyakati olduğu ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma karabeti ve harikulade cesaret ve ilmiyle beraber, neden hilâfette tekaddüm ettirilmedi?"

"Ve neden onun hilâfeti zamanında İslam çok keşmekeşe mazhar oldu?”

"Elcevap: Âl-i Beytten bir kutb-u azam demiş ki: 'Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Hazret-i Ali‘nin (r.a.) hilâfetini arzu etmiş. Fakat gaipten ona bildirilmiş ki, murad-ı İlahi başkadır. O da arzusunu bırakıp murad-ı İlahiye tabi olmuş."(1)

Ayrıca yine Beşinci Nükteli İşaret'te, Hilafetin herkesten daha çok layık olan Al-i Beyt-i Nebevide takarrur etmemesinin mühim hikmetleri anlatılmıştır. Saltanat-ı dünyeviyenin aldatıcı olduğunu, halbuki Al-i Beyt'in en mühim vazifesinin hıfz-ı din ve hizmet-i İslamiye olduğu beyan edilmiştir.

Netice; bu iki nükteli işaretlerin her ikisi de gaybi konulardan bahsetmektedir. Fakat Beşincisi'nde İslam âleminin istikbalini alakadar eden konularda gaybi ve ilmî beyanlara daha fazla yer verildiğinden, Altıncısı'ndan o noktadan bir farklılığı vardır. Allahu a'lem bissavab.

1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Beşinci İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Lazgin

Allah razı olsun

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...