"O rejimin müessisi ve başı dünyadan göçtü, darbesini yedi." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda, yani 1918'de, Rusya’da deccalizmi temsil eden komünist rejim, büyük deccal olan Lenin tarafından tesis edildi.

Bu rejimin kurulması ile dünya iki blok, iki farklı kutup haline geldi. Bu iki blok ve kutup devamlı maddî ve manevî bir çarpışma içine girdiler. Bu bloklardan birisini temsil eden komünizm ve Lenin, diğerini temsil eden ise Amerika ve dindir.

İslam ülkelerinin büyük bir kısmı Amerika ve din tarafında olmuşlardır. Bu tarz mücadele İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar devam etti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise bu savaş ve mücadele soğuk savaş şekline dönüştü.

İnsanlık tarihinin en zalim ve en diktatörleri Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı'nın aralığında ortaya çıkmışlardır. Bu zaman içerisinde güçlü devletlerin başına farklı ideolojiler ile geçen deccal gibi zalim komutan ve siyasîler, insanlığa çok büyük acılar yaşattı, çileler çektirdi ve gözyaşları döktürdüler.

İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde bu kadar insan, hayatını kaybetmemiş idi. Bu zaman içerisinde, insanlığı birbirine düşüren üç temel ideoloji vardır. Biri komünizm, biri kapitalizm, diğeri ise faşizmdir. Bu ideolojileri esas alıp, insanlığa dayatmaya çalışan zalim diktatörler hem maddî hem de manevî olarak çok dehşetli tahribatlara yol açmışlardır.

İşte Resul-i Ekrem (asm) ahir zaman tabiri ile bu dehşetli döneme işaret için, yüzlerce hadisi ümmetine bildirmiştir. Hem ümmetini ikaz, hem de teselli için tebşirat ve tehditlerde bulunmuştur. Kur'an ve hadislerin böyle bir döneme işaret etmemesi mümkün değildir. Bu yüzden, pek çok işarî ve remzî ihbarları, hem hadislerden hem de ayetlerden ehil olan âlimler tahric etmişler. Bunun en müşahhas ve en isabetli izahlarını Risale-i Nur'da görüyoruz. Zira Üstad, o en meşakkatli ve dehşetli dönemlerde dinsizliğe ve bütün batıl cereyanlara karşı siper olmuş, ümmetin imanının selameti için hayatını feda etmiş ve deccallere boyun eğmemiş nadir zatlardandır biridir.

Birinci ve İkinci Dünya savaşları ise, o zalim deccalların sonu olmuştur. Allah bunlara şiddetli bir tokat olarak mağlup, zelil ve perişan etmiştir. Zaten İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra o dinsiz rejimler bir daha belini doğrultamamış, liderleri de geberip kabrin azabına atılmışlardır. Üstad burada bu zalimlerin bu elim akıbetine işaret etmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...